Renten settes ned

Julenissen bor i Norges Bank: Lavere rente til alle med lån.

Norges Bank har i dag hatt hovedstyremøte for å fastsette styringsrenten. Det er fattet vedtak om at Norges Banks styringsrente, foliorenten, settes ned fra 7,00 prosent til 6,50 prosent.

Det betyr at Svein Gjedrem og gjengen i dag har gjort noe som de ikke har gjort på over to år, nemlig å sette ned renten.

Siste gang renten ble endret var i september i fjor. Da ble renten satt opp fra 6,75 til 7,00 prosent.

Åpner for flere rentekutt

Renten settes ned fordi inflasjonen på sikt ser ut til å ligge under måltallet som er på 2,5 prosent.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem opplyser at med en rente på 6,50 prosent fremover er det mer sannsynlig at inflasjonen på to års sikt blir lavere enn 2,5 prosent, enn at den blir høyere.

På godt norsk betyr det at sentralbanksjefen åpner for ytterligere rentenedsettelser i tiden som kommer.

Norges Banks utlånsrente, dagslånsrenten, vil også bli satt ned med 0,5 prosentpoeng. Den er heretter 8,5 prosent.

En måneds forsinkelse

Rentenedsettelsen i Norges Bank vil virke allerede fra i morgen. Men når vil din bank følge etter?

- Vi setter ned renten på blant annet boliglån med virkning fra 11. januar 2002. Nye lån vil få rentevirkningen allerede fra i morgen, sier Kirsten Birkeland, informasjonsrådgiver i Gjensidige NOR Sparebank.

DinSide vil følge opp saken over nyttår, for å sjekke at rentenedsettelsen også kommer alle norske bankkunder til gode.