Renten opp med 0,25

Norges Bank øker renten med 0,25 prosentenheter til 2,75 prosent.


Renten opp i dag

Norges Bank setter opp renten med 0,25 prosentpoeng til 2,75 prosent. Det ble besluttet på sentralbankens rentemøte onsdag.

Det var på forhånd knyttet stor usikkerhet til hva sentralbanksjef Svein Gjedrem ville foreta seg med renten på onsdagens møte. På rentemøtet i mars ble renten økt med 0,25 prosentpoeng til 2,5 prosent, mens den ble holdt uendret på aprilmøtet.

De fleste hadde ventet at neste renteøkning ville komme i juni, men Gjedrem signaliserte at den kunne komme allerede i mai.

- Inflasjonsrapporten er åpen med hensyn til om renteøkningen kommer i mai eller i juni, sa Gjedrem da.

Høy aktivitet

Som begrunnelse for renteøkningen viser Norges Bank til at aktiviteten i norsk økonomi er høy, og at sysselsettingen vokser raskere, og arbeidsledigheten faller mer enn sentralbanken anslo i forrige inflasjonsrapport.

- Vi ser nå tegn til at flere virksomheter får kapasitetsproblemer. Lønnsoppgjørene så langt kan tyde på at lønnsveksten som ventet blir noe sterkere i år enn i 2005. Veksten i kreditt og boligpriser er høy. Det er utsikter til at rentene settes videre opp hos våre handelspartnere, heter det i en pressemelding fra Norges Bank.

Banken viser også til at den underliggende konsumprisveksten er lav, og at kronekursen har styrket seg de siste månedene.

- Det er sannsynlig at fortsatt høy vekst i produksjon og sysselsetting vil føre til høyere pris- og kostnadsvekst, men det kan ta tid. Avveiningen taler samlet sett for at renten økes ved dette møtet, skriver Norges Bank.

Kilde: NTB og Norges Bank.

Les hele pressemeldingen fra Norges Bank her.