Renten opp en kvarting

Ingen vet hvor haren hopper, men vi vet hvilken vei renten går. I dag satt Norges Banks hovedstyre opp renten med 0,25 prosentpoeng, til 3,25 prosent.

Opp, opp, opp

I dag satt Norges Bank opp renten med 0,25 prosentenheter, fra 3,0 til 3,25 prosent. Selve skiftet skjer i morgen, og dagslånsrenten vil øke tilsvarende.

En god del eksperter mener at renten skal videre oppover, i et fortere tempo enn det vi har sett de siste årene. De tyngste miljøene, nemlig Statistisk sentralbyrås forskningsavdeling og selveste markedet for norske statsobligasjoner, deler imidlertid ikke dette synet. Ifølge dem, vil rentenivået øke til rundt 4 prosent, og holde seg der i flere år fremover.

Ta grep!

Et lite hopp på 0,25 prosent fra Norges Bank vil nok spre seg relativt kjapt til banken der du har lån. Har du et lån på 1 million kroner vil det bety i underkant av en tusenlapp mer i året, om en regner med skattefradraget.


De tre P-ene

Når du skal kjøpe bolig er det én ting som gjelder. Beliggenhet, beliggenhet og beliggenhet. Når det kommer til din egen finansielle situasjon snakker vi ikke om de tre B-ene, men de tre P-ene: Planlegging, planlegging og planlegging.Ikke registrert? Les mer om hvordan budsjettmodellen virker