Renten opp 0,25 prosentpoeng

RENTEN: Norges Banks hovedstyre satte opp renten i dag med 0,25 prosentpoeng. Se hva det vil bety for deg!

3,75 prosent

Forrige rentehopp var i desember, da renten gikk opp fra 3,25 til 3,50. Fra og med 25. januar vil foliorenten ligge på 3,75 prosent.

Hovedstyrets begrunnelse er blant annet at ny informasjon peker i retning av at veksten i økonomien kan være noe høyere enn anslått.

- Stadig flere virksomheter opplever mangel på arbeidskraft. Det kan se ut til at lønnsveksten nå tar seg opp noe raskere enn ventet. Veksten i boligpriser og gjeld holder seg høy. Også den underliggende prisveksten har vært noe høyere enn anslått, heter det.

Veien videre

- Den pengepolitiske strategien er at foliorenten bør ligge i intervallet 3,25 til 4,25 prosent i perioden fram til neste inflasjonsrapport legges fram 15. mars, betinget av at den økonomiske utviklingen blir om lag som anslått, heter det videre.

DinSide spurte tidligere denne uken et knippe av landets fremste eksperter hvor de tror renten kommer til å bevege seg i 2007. SSB sto for det mest forsiktige anslaget, med 4,0 prosent - det høyeste anslaget var 5,25 prosent.

Hvor mye dette vil ha å si for deg, i kroner og øre, dersom din bank følger Norges Banks eksempel kan du sjekke med vår renteendringskalkulator.

Norges Banks renteendringer fra siste bunn-nivå i mars 2004
DatoBevegelseFoliorente:    
14. des. 2006 + 0,253,50    
2. nov. 2006+ 0,253,25    
17. aug. 2006 + 0,253,00    
1. juni 2006+ 0,252,75    
17. mars 2006+ 0,252,50    
3. nov. 2005+ 0,252,25    
1. juli 2005+ 0,252,00    
12. mars 2004+ 0,251,75    
Kilde: Norges Bank


AKTUELT: