Renten ned 34 prosent!

Her er en gladmelding til deg som sliter med studielånet: om en uke kan du redusere renteutgiftene med over en tredjedel!

Lånekassen tilbyr som kjent fastrente fra 1. juli. Det endelige rentetilbudet bestemmes av gjennomsnittet av renten på statsobligasjoner med tre års løpetid i april pluss administrasjonsgebyr på én prosent.

Gjennomsnittet for statsobligasjoner med tre års løpetid i april er i øyeblikket 4,65 prosent. I tillegg tar Statens Lånekasse én prosent i administrasjonsgebyr. Fastlånsrenten ser derfor ut til å bli 5,65 prosent. Renten startet april på 5,73 prosent, men er nå 5,65 prosent og fallende. Dagens rente i Lånekassen er 8,6 prosent.

Dette betyr at renteinnbetalingene til Lånekassen reduseres med hele 34 prosent dersom renten på statsobligasjoner ikke endrer seg frem til 1. mai. Går den ytterligere ned blir forskjellene enda større i kundenes favør.

Også nedgang for flytende rente

Renten på Lånekassens flytende rente redusert til 7,8 prosent fra 1. juli, men fastrentetilbudet ligger altså mer enn to prosent lavere.

Les også andre artikler om Lånekassen og lånebetingelser: