Renten er satt ned

Norges bank har satt ned renten overfor bankene med 0,5 prosentpoeng.

Norges Bank satte ned bankenes innskuddsrente i Norges Bank, foliorenten, med 0,50 prosentpoeng med virkning fra torsdag 17. juni. Samtidig ble bankenes D-lånsrente redusert like mye. Foliorenten og D-lånsrenten er etter dette henholdsvis 6,00 prosent og 8,00 prosent.

Dette betyr at renten nå blir 2 prosentpoeng lavere enn det som var tilfellet når renten var på topp i høst. Det er med andre ord snart tid for en telefon til banken igjen. Vil du ha ned boliglånsrenten raskt kan det lønne seg å ta kontakt allerede i løpet av neste uke.