Rentehopp i morgen

Denne gangen er det ingen vei utenom - i morgen går renta opp med en kvarting.

"Alle" venter at renten skal opp en kvarting på Norges Banks rentemøte onsdag.

- Onsdagens rentemøte er en ikke-begivenhet. Ikke for alle låntakerne selvfølgelig, men for markedet, sier sjeføkonom Øystein Dørum i DnB Markets.

For markedet har allerede priset inn en renteheving på 0,25 prosentpoeng onsdag og en tilsvarende stor heving på rentemøtet i juni.

- Norges Bank la i mars opp til renteheving på to av de tre neste møtene i denne strategiperioden. De hevet ikke i april, og da ligger det i kortene at det kommer i mai og juni, sier Dørum, som mener «ti av ti» analytikere vil komme til samme konklusjon.

Seniorøkonom Ylva Søvik i Handelsbanken er enig i den analysen.

- Det ligger i rentebanen til Norges Bank at de skal heve renten til 4,5 prosent i den inneværende strategiperioden, altså fram til 27. juni, sier Søvik.

Fortere opp

Seniorøkonomen var blant dem som trodde sentralbanken ville ha hevet renten allerede i april på grunn av inflasjonstallene som kom rett i forkant.

Nå tror hun inflasjonstallene som kommer før møtet i juni blir svært avgjørende for sentralbankens videre strategier.

- Vi tror de hever banen i inflasjonsrapporten i juni, sier Søvik.

Det samme tror Dørum.

- Etter vår oppfatning vil rentebanen også denne gangen bli justert noe opp. Vi tror de kanskje legger rentetoppen en kvarting høyere enn sist, anslår han.

Grunnen til det er at Dørum tror sentralbanken vil oppvurdere den økonomiske veksten, lønnsanslagene, anslaget for privat forbruk og anslaget for offentlig forbruk i juni.

- Det siste takket være et litt mer ekspansivt revidert budsjett enn ventet, uten at det vil være veldig tungtveiende, sier Dørum, som omtaler veksten i norsk økonomi som i overkant frisk for tiden.

Mer av det samme

- Det vi får er mer av det samme og det forteller om en økonomi som vokser ganske fritt. BNP-tallene fra første kvartal forteller at den underliggende veksten i norsk økonomi nå er dobbelt så stor som det man tror er trendveksten i Norge, sier Dørum.

Søvik tror på sin side at kapasitetsgrensen i økonomien ennå ikke er nådd.

- Det er høyere vekst enn ventet, men dette er ikke bare et signal om press, det er også et signal om økt kapasitet, sier hun og understreker at norsk økonomi klarer å ta unna for mer enn det man har trodd.

- Det tilsier at Norges Bank ikke bare må revidere opp sitt anslag på veksten, men også på potensiell vekst. Det er ikke åpenbart at det vil gi et strammere produksjonsgap, og dermed er ikke de tallene i seg selv et argument for heving av banen, sier hun.

- Det er inflasjonstallene som er viktige, legger hun til.

Mer om bank & finans: