Rentefall i Lånekassen

Den flytende renten på studielån har aldri falt brattere.

Den flytende renten på studielån blir 3,6 prosent fra 1. juli 2009. Det er en nedgang på hele 2,3 prosentpoeng fra 1. april. Dette er den største nedgangen på et kvartal noen gang.

Følger markedsrenten

Renten på studielån følger markedsrenten, men har et etterslep på tre til seks måneder. Det er altså ikke den siste renteendringen til Norges bank som gjør at Lånekassen nå setter ned renten, men renteutviklingen som har skjedd de tre siste månedene.

- Vi er glade for at de som betaler tilbake studielånet nå kan nyte godt av rentenedgangen i markedet, sier informasjonssjef i Lånekassen, Astrid Mjærum.

Ikke rekordlav

Som grafen viser, har renten ikke falt brattere på lang tid, men den har vært langt lavere. I både 2004 og 2005 hadde vi en flytende rente på to-tallet.

Dette behøver imidlertid ikke dem som velger flytende rente å tenke på, selvfølgelig. Derimot vil de som overveier å binde renten selvfølgelig ha et sideblikk til flytende rente. Når avstanden mellom flytende og fast rente nå øker, må den flytende renten bli enda høyere i andre enden av bindingsperioden for at binding skal være lønnsomt.

Søknadsfristen for å binde renten er 10. april. Neste mulighet for å binde renten blir fra 1. juli.

Det mulig å binde renten for tre, fem eller ti år fra 1. april. Fastrenten er 3,5 prosent for tre år, 4,0 prosent for fem år og 4,7 prosent for ti år.

Ikke rekordlav Lånekasserenten har aldri falt så kraftig før, men den var lavere i 2004 og 2005. Vis mer


y

Mange har allerede bundet renten

10.069 kunder har til nå valgt å binde renten for 3 år fra 1. april, 2.433 har bundet renten for fem år og bare 207 har bundet den for ti år.

Mens de fleste denne gangen har valgt å binde renten for tre år, er det omvendt for de som allerede har bundet renten. 29.440 har bundet renten for fem år, mens bare 19.948 har bundet den for tre år.

DinSide følger fastrenten på studielån

Bør man binde studielånsrenten, eller vente? Generelt er ikke rentebinding lønnsomt, men den er det om man klarer å treffe bunnene i rentebanen. Det er lettere sagt enn gjort, men sjansen for å lykkes er nok større når renten ligger lavere enn det historiske gjennomsnittet. ¨

Innen 10. april vil DinSide våge å stikke ut hodet og gi en anbefaling om fastrenten. Ikke minst har vi et blikk på statsobligasjonens NST473, som danner ankeret for tiårs fastrente i Lånekassen. Her har renten igjen falt litt de siste dagene. Treårsrenten virker ikke interessant idag.