Renteendring

Beregn hvor mye mer eller mindre du må betale på boliglånet dersom renten endrer seg.

Renteendring
  Lånestørrelse kr  
  Gammel rente %  
  Ny rente %  
  Gjenværende løpetid på lånet år  
       
 
     
       

  

Beregningene er laget etter beste evne, men kan inneholde feil. Økonomiske beslutninger bør bygge også på andre kilder. Kalkulatoren er skrevet i Javascript. Ved feil, les her, eller send en mail til DinSide.