Renta skal opp!

KOMMENTAR: Man kan ikke bare si halleluja, man må gjøre det òg - og i dag settes renta opp.

Som regel står hovmod for fall når journalister drister seg til å spå om fremtiden.

Derfor holder vi som hovedregel klokelig kjeft, og velger heller å stille utsatte makroøkonomer til veggs med spørsmål rett før et rentemøte om hva som skal skje.

Denne gangen kaster vi imidlertid alle hemninger overbord, og påstår bramfritt at i dag går renta opp. Dermed henger vår troverdighet i samme frynsete tråd som den til DnBNORs sjefsanalytiker Øystein Dørum. Han uttalte i helgen at "ti av ti" analytikere vil komme til samme konklusjon.

Regn ut hva det vil koste deg

Siste gang?

Det kan godt hende at dette blir siste gangen på en stund vi synes vi kan tillate oss dette. Vår usikkerhet om hva som blir Norges Banks neste skritt vil øke for hvert kvarting renta økes i tiden fremover. Når vi føler at sjansen for en fatal feil er ekstremt langt unna denne gangen, skyldes det at situasjonen er så entydig som den kan bli.

Fra Pengepolitisk rapport 1/07
Fra Pengepolitisk rapport 1/07 Vis mer


For det første er det for tiden et stort gap mellom hva sentralbanken vil at renta skal være ved årsskiftet, og hva den er nå.

Norges Banks usikkerhetsvifte - sist publisert i Pengepolitisk rapport 1/07 - viser at sentralbanken har som klart uttalt mål at styringsrenten skal være cirka 5 prosent ved utgangen av dette året.

I forhold til dette målet har sentralbanken dårlig tid. Det gjenstår nå syv måneder av 2007, og foliorenten i Norges Bank ligger i dag et helt prosentpoeng lavere enn målet som skal nås før nyttår. Siden 16. mars har den ligget på 4 prosent - ett helt prosentpoeng fra målet, eller hele 25 prosent unna, om man vil.

- "Man kan ikke bare si halleluja, man må gjøre det òg", var det noen som sa en gang, og denne leveregelen gjelder fremfor alle for sentralbanksjefer.

Deres eksistensgrunnlag består for en stor del i å være forutsigbare, slik at de ikke skaper usikkerhet om landets valuta. Nå ligger det altså i rentebanen til Norges Bank at de skal heve renten til 4,5 prosent i den inneværende strategiperioden, altså fram til neste pengepolitiske rapport legges frem den 27. juni, og Gjedrem kan simpelthen ikke fortsette å bare si halleluja - han må gjøre det òg.

Dette til tross for at inflasjonsmålet på 2,5 prosent er lenger unna nå enn det tegnet til i mars, da tolvmånedersveksten i Konsumprisindeksen justert for avgifter og elektrisitet (KPI-JAE) spratt opp fra 1,1 til 1,5 prosent.

Gjedrem må balansere hensyn, men øker renta med en kvarting i dag. Illustrasjonsfoto: Per Ervland
Gjedrem må balansere hensyn, men øker renta med en kvarting i dag. Illustrasjonsfoto: Per Ervland Vis mer


Det operative målet for pengepolitikken skal være en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 prosent, lyder sentralbankens mandat i Forskrift om pengepolitikken.

Gjenstridig prisvekst

Det er virkelig lenge siden nordmenn opplevde en vekst i konsumprisene som var noe som helst i nærheten av dette målet.

Siste tilstandsrapport fra feltet kom fra Statistisk sentralbyrå 10. mai, og viste at
tolvmånedersveksten i KPI-JAE gikk ned fra 1,5 til 1,4 prosent fra mars til april.

Årsaken var fall i klesprisene med 5,4 prosent, og fall i prisene på teletjenester og audiovisuelt utstyr med henholdsvis 8,0 og 6,0 prosent.

Prisene på importerte varer kan selvfølgelig ikke fortsette å falle i all evighet, men vi har neppe holdepunkter for å hevde at de nettopp nå har nådd bunnen. Vi har heller ingen holdepunkter for å tro at importerte lave priser vil begrense seg til klær og tekno-dingser i tiden fremover.

Sentralbanksjefen slites på ubestemt tid fremover i to retninger: På den ene siden har han med en situasjon med høy innenlandsk etterspørsel og kredittvekst - det siste særlig på grunn av lånefest blant norske virksomheter. Dette ønsker han å bremse med økt rente. På den andre siden er mandatet hans og den importerte virkeligheten, som setter grenser for hvor mye han kan tillate seg å sette renta opp.

Riktignok har vi i det siste fra stadig flere hold hørt synspunkter om at sentralbankens mandat både bør og kan endres, men enn så lenge må Gjedrem leve med mandatet han har.

Derfor blir renteøkningen i dag neppe mer enn en kvarting, men en kvarting blir det - ellers spiser vi hatten vår, og vurderer anskaffelse av burka og pseudonym før neste rentemøte - i juni.

Hva betyr dette for deg? Se selv med vår renteendringskalkulator!