RENTEBESLUTNING: Sentralbanksjef Øystein Olsen under rentemøtet i mars, da styringsrenten fortsatt var uendret. Foto: Terje Bendiksby/NTB scanpix.
RENTEBESLUTNING: Sentralbanksjef Øystein Olsen under rentemøtet i mars, da styringsrenten fortsatt var uendret. Foto: Terje Bendiksby/NTB scanpix.Vis mer

Ny rentebeslutning

Renta går opp: Hva nå?

Dette betyr renteoppgangen for boliglånet, forbrukslånet, studielånet og bokostnadene dine.

Nå har Norges Bank kommet med en ny rentebeslutning, og renta går opp, som forventet. Renten øker med 0,25 prosentpoeng, hvilket betyr at styringsrenten er på 0,75 prosent.

- Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i første kvartal 2019, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

DIREKTE: Sentralbanksjef Øystein Olsen redegjør for hovedstyrets rentebeslutning. Deretter vil direktør for pengepolitikk Ida Wolden Bache og direktør for finansiell stabilitet Torbjørn Hægeland presentere analysene i rapporten. Video: NTB Vis mer

Renteøkningen har vært ventet helt siden sentralbanksjef Øystein Olsen holdt sin årstale i februar.

Siden mars 2016 har styringsrenten vært uendret på 0,5 prosent, og renta har ikke økt på sju år.

For få dager siden trodde én av fem at renten kom til å gå opp.

Hva vil renteøkningen ha å si for ditt lån? Sjekk med Dinsides renteendringskalkulator.

Slik kan boliglånet påvirkes

Elisabeth Realfsen i Finansportalen treffer godt i sin spådom på en forsiktig økning i første omgang på 0,25 prosentpoeng, eller en «kvarting». Det skal imidlertid ikke store endringer til før en vanlig husholdning merker økt rente.

  • En renteøkning på 0,25 prosentpoeng for et lån på fire millioner kroner, betyr en årlig oppgang 10.000 kroner før skatt i renteutgifter, 7.700 kroner etter skatt.
  • Øker renta med 0,5 prosentpoeng, altså til en styringsrente på én prosent, vil det bety 20.000 kroner før skatt i økte renteutgifter for et lån på fire millioner, 15.400 kroner etter skatt.
  • Går renta opp med ett prosentpoeng, vil renteutgiftene for boliglånet øke med 40.000 kroner før skatt, 30.800 kroner etter skatt.

Husk at styringsrenten ikke påvirker lånet ditt direkte, men er et minimumskrav for bankenes utlånsrente. Det er på ingen måte sikkert at økt styringsrente vil påvirke lånene dine, som du kan lese mer om videre i saken.

Slik kan bankene reagere

Realfsen forklarer videre at normalt vil bankene si at når prisen på deres innlån øker med 0,25 prosentpoeng, må utlånsrentene deres til forbrukerne øke med like mye, for at bankenes fortjenestemarginer skal være uendret. Dette kalles utlånsmargin.

Det kan godt hende at bankene vil bruke en oppgang i styringsrenten som argument for å sette prisene sine opp, selv om prisen kundene betaler allerede er svært høye.

Ifølge Finansportalen ser det nemlig ut som om svært mange betaler rundt tre prosent eller mer for boliglånet sitt.

Husk at ifølge finansavtaleloven må du få beskjed senest seks uker før reguleringstidpunktet hvis lånerenten din endres. Det vil si at du ikke trenger å være redd for at rentene dine går opp allerede i dag.

Slik kan du sikre deg

Forbrukerne må ta høyde for usikkerheten fremover, og den beste måten på gjøre det på, er å gjøre oss mest mulig uavhengige av svingninger i renta. Du kan gjøre deg uavhengig av rentesvingninger ved å bli kvitt gjeld, binde renten eller prute renten ned.

- Hvis du er blant de mange som i dag betaler rundt tre prosent for boliglånet, eller til og med mer, bør du ikke nøle med å flytte boliglånet, hvis banken kommer med rentevarsel, sier Realfsen.

Med andre ord er det ikke sikkert at økningen i styringsrenten trenger å påvirke boliglånet ditt.

Nordea melder om økt interesse for fastrente blant kundene sine etter sommerferien.

Av alle nyetablerte lån er det omtrent fem prosent som valgte fastrente i august i år, tallet i september ser ut til å bli dobbelt av dette.

- Vi ser at interessen rundt fastrente øker med en gang rente er mye omtalt i media, spesielt rundt Norges Banks rentemøter. Nå er det økning i interessen rundt å binde renten særlig for tre år fram i tid. Siden juli har kunder som har valgt å binde renta mer enn doblet seg, sier kommunikasjonssjef Synne Ekrem.

Slik kan forbrukslånet påvirkes

Dinero har tatt en prat med flere tilbydere av forbrukslån. Instabank og Bank Norwegian sier at de ikke tror oppgangen i styringsrenten vil påvirke nåværende og framtidig opptak av usikret gjeld.

Rentene på rene forbrukslån ligger en del prosentpoeng over boliglånsrenten, og dette rentenivået har vært stabilt de siste årene.

- Det er relativ lav sannsynlighet for at vi øker utlånsrenten med det første, uavhengig av hva Norges Bank gjør med styringsrenten, sier Robert Berg, banksjef i Instabank.

Dersom det blir en rekke rentehevinger over tid, kan det selvsagt være at banken må gjøre en justering, men det er ikke veldig aktuelt sånn de ser markedet nå, legger Berg til.

Kai-Morten Terning i Bank Norwegian vil ikke kommentere deres planer rundt renteøkningen, men på generelt grunnlag vurderer de konkurransen i markedet som så stor at økning i styringsrenten neppe vil medføre en renteheving for usikrede lån.

Slik kan studielånet påvirkes

Her ser du hvordan renteendringen kan påvirke studielånet ditt hvis du er en ny tilbakebetaler etter fem års utdanning i Norge, med totalt 357.225 kroner i studiegjeld:

Dagens rente (DR) DR + 0,25 % DR + 0,5 % DR + 1 %
Rentesats2,0022,2522,5023,002
Terminbeløp1872191719642058

Rentene i Lånekassen blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet. Dette gjennomsnittet kalles basisrenten. Fra basisrenten blir det trukket 0,15 prosentpoeng. Dette beregningsgrunnlaget gjelder både flytende og fast rente i Lånekassen.

(Saken fortsetter etter videoen)

HEVER RENTA: Sjeføkonomene i de fire største bankene forklarer hvorfor, og Hallgeir Kvadsheim regner ut hva det kan bety for din økonomi. Video: Nicolai Delebekk Vis mer Vis mer

Slik kan bokostnadene påvirkes

De siste ukene har du kunnet lese flere saker på Dinside basert på Samfunnsøkonomisk analyses bokostnadsrapport, blant annet om hvilke kommuner som har de høyeste og laveste boutgiftene, samt bruken av eiendomsskatt. Men, mest aktuelt nå er nok hvordan renteøkningen påvirker bokostnadene.

En økning i rentekostnader på ti prosent vil enten si at husholdningenes gjeld øker med ti prosent, eller at styringsrenten øker med 0,25 prosent, ifølge samfunnsøkonom Andreas Benedictow. Dette vil øke de samlede bokostnadene med 3,9 prosent.

Ifølge funnene til Samfunnsøkonomisk analyse utgjør rentekostnadene klart mest av de totale bokostnadene med sine 39 prosent. Hva skjer da når utlånsrenten øker som følge av endringen i styringsrenten?

  • Hvis utlånsrenta øker med 0,25 prosentpoeng, øker gjennomsnittlige bokostnader for en norsk husholdning med enebolig på 120 kvadratmeter med 3.646 kroner.
  • Ved en renteøkning på 0,5 prosentpoeng, blir økningen i rentekostnader dobbelt så stor, altså 7.292 kroner på landsgjennomsnitt.
  • En renteoppgang til ett prosentpoeng vil øke bokostnadene med 14.584 kroner i året.

- Det er viktig å være klar over at disse skiftberegningene ser på en renteendring isolert. Dersom renta endres vil det også ha betydning for andre forhold som påvirker bokostnadene, som boligpriser og boligformue, understreker Benedictow.

I Oslo, der gjennomsnittlige rentekostnader for en enebolig på 120 kvadratmeter er 78.419 kroner, vil rentekostnadene øke med 7.315 kroner med en renteoppgang på 0,25 prosentpoeng. I Åsnes kommune, som har laveste rentekostnader på 12.292 kroner, øker rentekostnadene med kun 1.147 kroner, eksemplifiserer samfunnsøkonomen.