Rennesøy rikest, Verran på bunn

Husholdningsinntekten i Rennesøy er 507.000, i Verran er den 261.000.

Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde idag statistikk over husholdningene inntekter for 2007. I motsetning til andre statistikker over hvor mye folk tjener, bruker SSB ikke gjennomsnittsinntekt, men medianinntekt.

Medianen er det punktet på inntektsstigen der det er like mange husholdninger over deg som under deg.

Freerider i fjorden

— En av årsakene til at vi ligger så høyt på husholdningsstatistikken er at det knapt er enpersonshusholdninger i Rennesøy, sier ordfører Ommund Varberg. — De fleste boligene er eneboliger hvor det er to inntektsmottakere.

Lønnskalkulatoren: Hva tjener du i timen?

— Boligene er også såpass dyre at man er nødt til å ha høy inntekt for å kunne flytte hit. Enslige ungdommer flytter til Stavanger og leier der. Så kommer de eventuelt tilbake når de er to til å betale utgiftene.

De ti rikeste

1.Rennesøy507.000
2.Randaberg499.000
3.Sola490.000
4.Gjesdal486.000
5.Asker484.000
6.Fjell484.000
7.Oppegård481.000
8.Bjerkreim481.000
9.Gjerdrum480.000
10.Austevoll478.000


Rennesøy kommune fikk fastlandsforbindelse i 1992 og har deretter opplevd en økende vekst i folketallet, de siste årene på 3,5% - 7% pr. år. — Ifjor var vi vel den kommunen som vokste nest raskest, sier ordføreren.

Det er ingen kommune i Rogaland som har færre arbeidsplasser i forhold til folketallet enn Rennesøy. Stavanger er ett kvarter unna, og de aller fleste jobber der.

175.000 boliger er radonforgiftet

Mens de mer enn gjennomsnittlig velstående har ristet bystøvet av sine føtter, har de etterlatt de mindre heldige der. Det er lite fattigdom på Rennesøy. — Jeg tror vi hadde én person i 2008 som levde bare av sosialhjelp.

Verre enn været i Verran

Været i Verran er ikke så ille som Otto Nielsen vil ha det til, da er det verre med husholdningsinntektene. De er med 261.000 kroner lavest av alle kommuner i landet.

Kalkulator: Bør du flytte på landet?

— Vi har en ganske gammel befolkning, sier ordfører Frank Christensen. — Det er nokså mange eldre som lever av trygd, og de bor også oftere alene enn de litt yngre.

Verran har også en del sosialhjelpmottakere.

De ti fattigste

1.Verran261.000
2.Nesna284.000
3.Bø (Nordl.)285.000
4. Torsken288.000
5.Rendalen290.000
6.Unjárga Nesseby290.000
7.Gratangen291.000
8.Lebesby291.000
9.Ibestad293.000
10.Hamarøy295.000


— Verran er ellers en kommune i vekst, sier ordføreren. — Industrien er i fremgang igjen etter at gruvene i Malm ble nedlagt i 1998. Men en del av de høyest betalte personene bor ikke i kommunen, men pendler inn fra nabokommunene. Deres inntekt registreres der.

Oslo "fattigste" fylke

Nesten like ille som Verran står det tilsynelatende til i hovedstaden. Med medianinntekt per husholdning som målestokk, blir Oslo landets fattigste fylke. — Dette skyldes det store antall enslige i Oslo, sier seniorrådgiver Jon Epland i Statistisk Sentralbyrå. — Oslo ligger helt på topp her hvor 54% av husholdningene består bare av én person. Og da har vi ikke regnet med studentene, som stort sett er tatt med i statistikken i de kommunene de kommer fra.