Ren såpe best

Vi bruker stadig mer rengjøringsmidler som også inneholder desinfeksjonsmidler. Nå roper ekspertene varsko.

Desinfeksjonsmidler og antiseptiske midler tilsettes i dag i såper, tannkremer, kosmetikk, tekstiler og plastprodukter som leker og kjøkkenredskaper. Slike midler dreper bakterier og andre mikroorganismer, og har lenge vært mye brukt i helsevesen og matvareindustri. Det nye er at slike stoffer nå i økende grad brukes på våre private kjøkken og bad. Desinfeksjonsmidler inngår i nye rengjøringsmidler og i produkter som brukes i personlig hygiene, de tilsettes for å drepe bakterier og andre mikroorganismer.

Bakterier kan bli resistente overfor både antibiotika og desinfeksjonsmidler. Sykehusbakteriene, de gule stafylokokkene, er kjent for å ha utviklet antibiotikaresistens. Nye rapporter viser at bakterier også utvikler resistens mot desinfeksjonsmidler. Slik resistens er mer utbredt i miljøer hvor disse midlene brukes regelmessig.

- Vi kan få mikroorganismer som er resistente mot både antibiotika- og desinfeksjonsmidler. Dette kan bli et problem både innen farmasi, sykehus og næringsmiddelindustri, skriver Even Heir, Solveig Lansgrud, Maan S. Sidhu og Martin Steinbakk i siste utgave av Tidsskrift for Den norske lægeforening. De advarer særlig mot bruk av desinfeksjonsmidler i lave doser, slik vi finner det i blant annet enkelte nye, hard markedsførte, rengjøringsmidler. Skal man første bruke et desinfeksjonsmiddel, bør man bruke høy dose og skylle godt etterpå. Da dreper man alle mikroorganismene og hindrer at noen overlever og utvikler resistens.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Mozon.no, 14.11.01