Rekordmange ringer røyketelefonen

Tre ganger så mange ringer Røyketelefonen etter at røykeforbudet ble innført 1. juni.

Ifølge rådgiver Kristin M. Granborg i Sosial- og helsedirektoratet fører Høybråtens forbud til at mange vil stumpe røyken for siste gang.

- Mange ser på røykfrie serveringssteder som en anledning til å slutte. Uken før 1. juli hadde vi en dobling av antall innringere, og en uke etter røykefriheten ser en tredobling av antall innringere til Røyketelefonen, sier Granborg til Mozon.

- Vanligvis ringer det rundt 50 hver dag, men nå ringer det minst 150. Mange ber om veiledning til å slutte å røyke. De vil ha hjelp med motivasjonen.

Alle som ringer Røyketelefonen får først gode råd om røykeslutt, og så tilbud om oppfølging. Hvis de takker ja til det vil en røykeslutt-ekspert ringe tre ganger i løpet av ett år for å høre hvordan det går med røykeslutten.

- Av de personene vi følger opp ett år etter første kontakt slutter 30 prosent med sigarettene, sier Granborg.

Snusere er velkomne
Folk som bruker snus kan også ringe. De vil på samme måte som røkere få den hjelpen de ber om, og vil bli oppfordret til å bruke andre nikotinsubstitutter.

De alle fleste som ringer er daglige røykere som vil ha tips, veiledning og støtte når de skal slutte å røyke, men mange ønsker også informasjon om tobakk og helseskader ved røyking.

Rundt 60 prosent av henvendelsene kommer fra kvinner, og den største andelen er i alderen fra 10 til 19 (28 prosent) og 30 til 39 år (22 prosent).

Innringere som ber om det kan få tilsendt en del gratis materiell, blant annet heftet "Guide til røykfrihet", med fakta om røyking og forslag til hvordan man kan slutte. Røyketelefonen kan du ringe gratis på 800 400 85. Materiell fra Sosial- og Helsedirektoratet kan du bestille om du klikker på denne linjen.

Mozon 09.06.2004