Rekordmange anmeldt for trygdesvindel

Til nå i år har NAV anmeldt 563 personer for trygdesvindel av over 64 millioner kroner.

Til nå i år har NAV anmeldt 563 personer for trygdesvindel av over 64 millioner kroner. Det er 158 flere og ca 20 millioner mer enn for samme tertial i fjor, melder NAV i dag.

Det er flest anmeldelser for svindel av dagpenger og attføringspenger. For attføringspenger er det nær en fordobling i antall anmeldte personer.

– NAVs kontroller for attføringspenger er blitt enda mer effektive og målrettet, noe som gjør at vi avdekker flere. Dette er saker der folk bevisst har gått inn for å svindle systemet, ved å jobbe mer enn det som oppgis på meldekortene til NAV, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

Arbeidsgivere bidrar til svindel

Flere arbeidsgivere blir anmeldt for å ha benyttet uførepensjonister og sykmeldte til svart arbeid, eller for å ha medvirket til fiktive ansettelser slik at ”ansatte” oppfyller vilkårene for stønad fra folketrygden. I en sak er 10 personer knyttet til samme virksomhet anmeldt for bedrageri av over 4 millioner kroner. Tre personer er allerede dømt, blant annet innehaveren av virksomheten.

– Det er spesielt alvorlig at profesjonelle aktører som arbeidsgivere bidrar til å svindle fra fellesskapets midler, sier Saglie.

Arbeidsgiver risikerer fengselsstraff for medvirkning til trygdemisbruk, på lik linje med den som har svindlet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Se også: OECD er bekymret over norsk trygdesystem

Store beløp i uføresaker

Sett bort fra dagpenger er det svindel av uførepensjon som utgjør de høyeste anmeldte beløpene. Høyeste beløp er i Østlandsområdet hvor en person er anmeldt for bedrageri av uførepensjon for ca 1,5 millioner kroner. Fem personer er anmeldt for over 1 million kroner. Gjennomsnittsbeløpet i anmeldelsene vedrørende uførepensjon er 480.000 kroner.

Barnetrygd og kontantstøtte

23 personer er anmeldt for svindel med barnetrygd. Fire av disse mottok også urettmessig kontantstøtte. Totalt er det er det anmeldt for 1,4 millioner kroner. I disse sakene har de fleste i tillegg svindlet til seg stønad som enslig forsørger. En person er anmeldt for over 600.000 kroner og mottok stønad på alle de tre stønadsordningene. De fleste har svindlet til seg stønaden ved at de har oppholdt seg utenlands mens de har mottatt stønad.

Snylterne skal tas

Myndighetene skjerper nå kampen mot trygdemisbruk, og siden mars har arbeids- og velferdsetaten og forsikringsselskapene kunnet utveksle opplysninger om personer som har fått, eller forsøkt å skaffe seg urettmessige utbetalinger.

Ordningen gir imidlertid ikke adgang til å videresende taushetsbelagte opplysninger som er innhentet. Arbeids- og velferdsetaten kan for eksempel ikke sende videre legeerklæringene, men kan fortelle forsikringsselskapet at det har blitt gitt feilaktige helseopplysninger.

Forsikringsselskapene har hemmelige koder

Vil ikke jobbe?

Manglende insentiv til å jobbe var et av bekymringspunktene på OECDs liste da de la frem sin rapport om norsk økonomi i høst. Økonomen Patrick Lenain pekte på at mens arbeidsledigheten i landet er svært lav, er antall nordmenn som mottar uføreytelser rekordhøy sammenlignet med de andre OECD-landene.

- Jeg tror ikke nordmenn er sykere enn mennesker i andre OECD-land, sa Lenain dengang.

Sykemelding skal være siste utvei

Professor Kjell Vaage ved Norges Handelshøyskole har tidligere forklart DinSide at sykefraværet i Norge nå går opp og opp samme hva slags tider vi er inne i.