Rekordlave fødselstall i Norge

Hittil i år er det født 43 900 barn. Ikke siden 1987 har det vært født færre barn de tre første kvartalene. Så langt i år har befolkningen i Norge økt med vel 16 000 personer. Dette er den laveste veksten siden 1990.

Rekordlave fødselstall i Norge

Hittil i år er det født 43 900 barn. Ikke siden 1987 har det vært født færre barn de tre første kvartalene. Så langt i år har befolkningen i Norge økt med vel 16 000 personer. Dette er den laveste veksten siden 1990.

Sammenlignet med samme periode i fjor har innvandringen sunket med vel 4 600 personer. Det viser foreløpige tall fra utgangen av 3. kvartal. Folketilveksten 3. kvartal 2001 var på vel 6 400 personer, skriver

Lavere befolkningsvekst

Så langt i år har folkemengden økt med 16 000 personer. Dette er 6 300 færre enn i samme periode i fjor og omtrent 5 000 lavere enn gjennomsnittet for de ti siste årene. Dette skyldes hovedsakelig at tallet på innvandringer har gått ned, mens tallet på utvandringer er stabilt. Tallet på fødte har også sunket med nær 2 000 sammenlignet med samme periode i fjor, mens tallet på døde holder seg stabilt. Fødselsoverskuddet har derfor så langt i år vært langt lavere enn for samme periode i fjor. I sum gir disse to faktorene en lavere befolkningsvekst.

Av kommunene har Ullensaker i Akershus hatt den høyeste prosentvise folketilveksten med en økning på 3,4 prosent hittil i år. Seks fylker har hatt nedgang i folketallet så langt i år, og størst tilbakegang har det vært i Nordland.

Laveste fødselstall siden 1987

Gjennom hele 1990-tallet har fødselstallene for de tre første kvartalene ligget over 45 000. Så langt i år er det født 43 900. Sammenlignet med samme periode for tidligere år er dette det laveste tallet siden 1987, melder Statistisk Sentralbyrå.

Med unntak av Vestfold og Nord-Trøndelag var fødselstallene lavere i alle fylkene i 3. kvartal i år sammenlignet med samme kvartal i fjor. Tallet på døde har holdt seg relativt stabilt de siste årene, så også i år. Fødselsoverskuddet (fødte minus døde) har derfor sunket til 10 900. Størst var fødselsoverskuddet i Oslo, Akershus og Rogaland. Tre fylker, Hedmark, Oppland og Telemark, hadde negativt fødselsoverskudd.

Silje Stavik mozon.no 20.11.01