Reiseforsikring via kredittkort

Merk: Det er ikke alle bankene som tilbyr reiseforsikring via kredittkort. Kontakt din bank på forhånd, for å være på den sikre siden.

Pristest:
Reiseforsikring på kortet

SelskapKortpris:
Avbestilling
er inkludert
Egenandel
reisegods
Egenandel
beh. utgifter
v/skade
Fokus
gullkort
= 395.-0.-0.-
K-bank
Gull Visa
= 590.-ikke oppgittikke oppgitt
American
Express
= 650.-150.-150.-
Diners= 695.-500.-500.-
Merk: Hoveddelen av billettene (over 50%), og/eller transportkostnadene, må være forhåndsbetalt med kortet
[Ugjyldig objekt (NAV)]