Reguleres som vanlige teletjenester

IP-telefoni skal reguleres av ekom-loven på samme måte som andre teletjenester. Dette har Forbrukerombudet slått fast i en høringsuttalelse til Post- og Teletilsynet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon


- Dersom tele- og Inter­nett­sel­skap­ene ikke greier å markeds­føre og tilby tjenest­en innen­for denne be­trygg­ende rammen for for­bruk­erne, bør de heller vente med å lans­ere til­bud­et til de har funnet en måte å sikre at for­bruk­ernes rett­ig­het­er blir ivare­tatt, sier Forbrukerombudet i en pressemelding.

Tve-egget sverd

Samtidig som Forbrukerombudet stiller seg positiv til økt konkurranse som følge av de nye tilbudene til forbrukerne, er han bekymret over enkelte sider ved IP-telefonitjenestene.

IP-telefoniteknologien er fremdeles i startgropen, og Forbrukerområdet mener man bør vente med å lansere flere tjenester i Norge dersom teknologien ikke er moden - og ikke alle kravene til forbrukerrettighetene som presiseres i ekom-loven blir møtt.

Videre melder Forbrukerrådet: Hvis tilbyderne av IP-telefoni ikke kan vente med å selge tjenesten til de kan være sikre på at hensynet til forbrukerne er ivaretatt, bør de bare få lov til å tilby tjenesten med den klare forutsetning at bransjen finner alternative løsninger som sikrer at forbrukerne ikke villedes med hensyn til sine rettigheter. Samtidig må bransjen forplikte seg til å gjøre hva den kan for snarest mulig å oppfylle forpliktelsene etter ekom-loven.

Klikk her for å komme til Ekom-loven på www.lovdata.no.

Kilde: Forbrukerrådet