Regn ut skatten for 2005

Sist fredag ble regjeringspartiene og Fremskrittspartiet enige om neste års skatteopplegg. Med vår oppdaterte kalkulator kan du finne ut hva det betyr for deg.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Regn ut skatten for 2005

  Alle får skattelette
  InntektSkattelette i kronerI prosent av inntekt
  150 0003 3042,2
  200 0003 1361,6
  300 0003 3161,0
  400 0007 0261,8
  600 00010 0261,7
  800 00013 0261,6
  1 200 00022 6111,9
  Tabellen viser skattelette i 2005 forutsatt samme inntekt som i 2004.


  Og selv om det er strammet litt inn på pengesekken siden budsjettforslaget ble lagt fram, deles det ut milde gaver i skattelette til alle inntektsgrupper. For de fleste inntektsgruppene ligger den nær opptil to prosent av bruttoinntekten.


  "I bånn" ligger fortsatt det opprinnelige forslaget om å øke personfradraget til 34.200 kroner fra dagens 32.900 (klasse 1). Dette kommer absolutt alle skatteytere til gode, og betyr en skattelette på 364 kroner året.

  De laveste inntektene

  Denne gruppen blir i tillegg tilgodesett med endringer i både satsen og øvre grense for minstefradraget. Maksimalt minstefradrag oppnås i år ved en inntekt på 198.000 kroner. Fram til dette "taket" beregnes minstefradraget som 24 prosent av bruttoinntekten.

  Fra neste år foreslås prosentsatsen økt til hele 31 prosent, noe som vil gi en person med inntekt ved 185.000 (det nye "taket") cirka 13.000 kroner i økt fradrag. Virkningen etter skatt av dette blir på omtrent 3.600 kroner året for inntekter på dette nivået.

  Inntekt 185.000
  Sum skattelette (kroner per år):
  * økt personfradrag: 364 kroner
  * økt minstefradrag: 3.600 kroner
  * Sum skattelette: cirka 4.000 kroner

  Har du blant de laveste inntektene?Finn ut skatten din for neste år med vår kalkulator.

  Inntekter mellom 354.000 og 381.000


  For inntekter i dette intervallet fjernes toppskatten helt. En person med inntekt 380.000 betaler i år 3.470 kroner i toppskatt (13,5% av 380.000-354.300). Når innslagspunktet foreslås "skjøvet oppover" til 381.000, vil det ikke beregnes toppskatt overhodet for denne eksempelpersonen, og skatteletten tilsvarer det denne gruppen i dag betaler i skatt.

  Sum skattelette (kroner per år):
  * økt personfradrag: 364 kroner
  * økt minstefradrag: 2.380 kroner
  * fjernet toppskatt: 3.470 kroner
  * Sum skattelette: 6.600 kroner

  Tjener du omtrent midt på treet? Regn ut skatten din her.

  De høye inntektene


  Toppskatten i trinn 1 måtte bidra til å løse stortingsflokene, og ble satt til 12 prosent - ett prosentpoeng mer enn i regjeringens opprinnelige forslag, men fortsatt en reduksjon fra dagens 13,5 prosent.

  Sikk-sakk-smilene sitter nok løsest hos de med inntekt over 800.000, som etter budsjettforliket for første gang befinner seg blant de som må punge ut med toppskatt i trinn 2. En trøst er det kanskje at satsen for de høyeste inntektene reduseres fra 19,5 til 15,5 prosent, slik at også disse gruppene får en formidabel skattelette.

  Har du høy inntekt? Regn ut skatten din til neste år med vår oppdaterte kalkulator.

  Lyst til å diskutere?

  Besøk vårt debattforum!