Regn ut skatten din

Kristin Halvorsen leverer, som lovet og forventet, et statsbudsjett hvor de som tjener mest må betale mer skatt, og de som tjener lite betaler mindre.

Mange får penger igjen på skatten. Foto: Per Ervland. Foto: Per Ervland
Mange får penger igjen på skatten. Foto: Per Ervland. Foto: Per Ervland Vis mer

Regn ut skatten din


  Koster flesk

  Den formidable gruppen som tjener mindre enn 177.000 kroner, blir tilgodesett med at satsen for minstefradrag økes fra 34 prosent til 36. Maksimalt minstefradrag økes samtidig til 63.800 kroner, noe som kommer alle til gode som tjener over 177.000.

  Samtidig økes den nedre grensen for å betale trygdeavgift fra 29.600 kroner til 39.600 kroner.

  Tar fra de rike?

  Regn ut skatten din


  Skattelettene for lavinntektsgruppene finansieres blant annet ved å øke toppskatten til alle med inntekt over 650.000 kroner. Innslagspunktet for toppskatten i trinn 2 - den såkalte "kakseskatten" på 12 prosent - senkes fra 750.000 kroner til 650.000 kroner. Dette øker skatten til de som tjener mellom 650 og 750 tusen i året med inntil tre tusen kroner i året.

  Alle skattebetalere med årsinntekt mellom cirka 200.000 og 650.000 går fri av de store grepene. Laveste sats for toppskatt - 9 prosent for inntekt over 394.000 i 2006 - holdes på samme nivå, og innslagspunktet justeres opp med 1,5 prosent til nøyaktig 400.000 kroner. Dette er en underjustering i forhold til lønnsveksten, og fører til at flere enn tidligere kommer inn under "toppskattehatten". Virkningen av dette for den enkelte skattebetaler er imidlertid vesentlig mindre enn toppskatteskatteskjerpelsene i trinn 2.

  Full lønnsjustering ville ha vært 4,5 prosent, og skulle ha skjøvet innslagspunktet for toppskatt opp til 412.000 kroner. Dette ville ha gittmaksimalt 1080 kroner mindre skatt per år (12.000 kroner *9 prosent) per skattebetaler med inntekt høyere enn 400.000 kroner per år, enn ved det foreslåtte innslagspunktet.

  Artikkelen fortsetter under annonsen

  Sagt på en annen måte, vil grupper med inntekt over 400.000 kroner til neste år betale maksimalt 1080 kroner mer skatti året, enn om innslagspunktet hadde blitt justert opp med 4,5 prosent i stedet for med 1,5 prosent.

  På den annen side, nyte alle med lønn over 200.000 kroner godt av at både øvre grense for minstefradraget og personfradraget er økt med 4.300 kroner til sammen. Dette betyr ca 1200 kroner mindre i skatt, og nøytraliserer for en stor del effekten av økningen av toppskatten for folk med middels inntekter.

  Vil du vite nøyaktig hva dette betyr for deg?

  Her er vår kalkulator - regn ut neste års skatt selv!!

  OBS! Pensjonssparere!

  Folk som har hatt pensjonsspareavtaler i hele 2006 vil merke en skatteskjerpelse som følge av at skattefradragene for individuelle og kollektive livrenter og IPA sparing i sin helhet forsvinner fra 1. januar 2007. Dette er ikke nytt, men ble meddelt allerede i Revidert nasjonalbudsjett i mai i år. Allerede fra 12 mai i år forsvant skattefordelen av nye innskudd i IPA-spareavtaler.