Feriepenger fra arbeidsgiver

Regn ut feriepengene du får i år - og neste år

Vi gir det feriepenge-formlene, uansett hvilken arbeidssituasjon du har hatt forut for sommeren.

SNART PÅ KONTO: Feriepengene er rett rundt hjørnet, men du bør tenke deg om to ganger før du brenner av alle de ekstra kronene, spesielt hvis du har vært permittert eller arbeidsledig i år. Foto: Berit Njarga.
SNART PÅ KONTO: Feriepengene er rett rundt hjørnet, men du bør tenke deg om to ganger før du brenner av alle de ekstra kronene, spesielt hvis du har vært permittert eller arbeidsledig i år. Foto: Berit Njarga. Vis mer

Feriepengene er like om hjørnet. Noen får ferielønna si i juni, mens Nav betaler ut feriepengene i slutten av mai.

Nylig skrev Dinside om at over 400.000 nordmenn må forvente færre feriepenger neste sommer dersom de har vært permitterte eller arbeidsledige i år.

DINE PENGER: - Feriepenger er ikke en gave fra arbeidsgiveren, men noe du har krav på, fastslår arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Han råder bedriftene og arbeidstakerne til å snakke sammen og finne lokale løsninger. Reporter: Jon Even Andersen / Video: Lars Eivind Bones Vis mer

Lurer du på hvor mye du får i feriepenger fra arbeidsgiver i år, samt neste år?

Under får du oversikt over formlene du kan bruke til å regne ut svaret.

Feriepenger for fire uker og én dags ferie

Har du rett på ferie etter ferieloven, altså 25 virkedagers ferie, vil dette si fire uker og én dags ferie.

Feriepengesatsen skal ved fire uke og én dags ferie utgjøre 10,2 prosent av feriepengegrunnlag for arbeidstakere under 60 år. Det gir følgende formel: Brutto månedslønn + (brutto arbeidsvederlag * 0,102) – ((brutto månedslønn / 26) * 25).

La oss vise med et eksempel: Tjente du 300.000 kroner i brutto årslønn i 2019 blir regnestykket 25.000 + (300.000 * 0,102) – ( (25.000 / 26) * 25) = 31.561,54 kroner sommeren 2020.

Du kan også bruke Dinsides feriepengekalkulator.

Feriepenger ved fem ukers ferie

Arbeidstakere med fem ukers ferie har rett på 30 virkedagers ferie, altså fem uker ganger seks virkedager per uke. Dette betyr at arbeidstaker trekkes for 30 virkedager ordinær lønn ved utbetalingen av feriepenger, skriver Visma.

Feriepengene skal ved fem ukers ferie utgjøre 12 prosent av feriepengegrunnlaget hvis du er under 60 år. Det gir følgende formel: Brutto månedslønn + (brutto arbeidsvederlag * 0,12) – ((brutto månedslønn/26) * 30).

La oss vise med enda et eksempel: Dersom du tjente 300.000 kroner i brutto årslønn i 2019, blir regnestykket 25.000 + (300.000 * 0,12) – ((25 000 / 26) * 30) = 32.153,85 kroner i feriepenger sommeren 2020.

Feriepenger ved permittering/arbeidsledighet året før

Men, hva om du har vært permittert og/eller arbeidsledig året før sommeren du skal få feriepenger, slik som over 400.000 nordmenn har vært våren 2020?

Da skjer det noe med feriepengegrunnlaget. Du kan potensielt tape titusener i feriepenger til sommeren 2021.

For å være føre var, kan du regne ut hvor stort feriepengetapet blir neste år, så kan du begynne å sette av noen kroner hver måned for å fylle hullet.

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank har laget følgende formler for å regne ut feriepenger etter permittering og/eller arbeidsledighet:

  • For de med fire uker og én dags ferie gjelder formelen brutto månedslønn + (brutto årslønn * 0,102) - (brutto månedslønn / 26) * 25. Et eksempel hvis du tjener 300.000 kroner i året, men er permittert/arbeidsledig i seks måneder. Da mister du halvparten av årslønna, og regnestykket blir 25.000 + (150.000 * 0,102) - (25.000 / 26) * 25 = 16.262 kroner i feriepenger sommeren 2021.
  • Har du fem ukers ferie, gjelder formelen brutto månedslønn + (brutto årslønn * 0,12) - (brutto månedslønn / 26) * 30. For eksempel hvis du tjener 300.000 kroner årlig og er permittert/arbeidsledig et halvt år, blir utregninga 25.000 + (150.000 * 0,12) - (25.000 / 26) * 30 = 14.154 kroner i feriepenger neste sommer.
ADVARER: Cecilie Tvetenstrand advarer mot konsekvensene permitteringer og innektstap i år vil få for feriepengene neste sommer, men hun har en mulig løsning også. Foto: Danske Bank/Sturlason.
ADVARER: Cecilie Tvetenstrand advarer mot konsekvensene permitteringer og innektstap i år vil få for feriepengene neste sommer, men hun har en mulig løsning også. Foto: Danske Bank/Sturlason. Vis mer

Som du ser hvis du sammenligner feriepengeutregningene, vil feriepengene neste år bli kraftig redusert dersom du er permittert et halvt år i år.

Dersom du stusser over hvorfor de med fem ukers ferie får mer feriepenger enn de med fire uker når full årsinntekt legges til grunn, mens de får minst når inntekten halvveres grunnet permittering? Her forklarer Tvetenstrand dette:

  • Ved lovpålagt ferie har du krav på 25 virkedager ferie. Fire uker og én dag utgjør 21 arbeidsdager. En full arbeidsmåned regnes som 26 virkedager. Du får derfor tillagt 0,67 lønningsdag sammen med feriepengene den måneden du får feriepenger i stedet for lønn.
  • Ved tariffestet ferie har du krav på 30 virkedager ferie. Det betyr at du får feriepenger for fem uker, altså 25 arbeidsdager, som vil si 3,33 dager inn i ny måned, i tillegg til den måneden du får feriepenger framfor lønn. Du blir derfor trukket for disse dagene i beregningen. Når du halverer feriepengegrunnlaget, får du lavere grunnlag, men blir likevel trukket for de samme dagene, ettersom du tar ferie i fem uker.

Feriepenger fra Nav

Som sagt innledningsvis, betaler Nav ut feriepenger i slutten av mai, men det er ikke alle som får støtte fra dem som har rett på feriepenger.

Er du permittert og mottar dagpenger fra Nav, bør du være oppmerksom på at du ikke opparbeider deg feriepenger på dagpengene. Feriepengene dine i 2021 vil være det du tjener hos arbeidsgiveren din i år.

  • De som mottar dagpenger opparbeider seg altså ikke rett til feriepenger, men personer som har mottatt dagpenger i mer enn 52 uker, kan ta ferie i inntil fire uker med rett til dagpenger. Ferie/fravær føres da på meldekortene uten at det medfører trekk i dagpengene. Har du ikke mottatt dagpenger i mer enn 52 uker vil ferie/fravær medføre bortfall av dagpengene de dagene du har ferie/fravær.
  • Dersom du mottok sykepenger, foreldrepenger eller pleie-/opplæringspenger basert på inntektstap som arbeidstaker, kan du ha rett til feriepenger fra Nav.
  • Det betyr at hvis du fikk stønad beregnet etter dagpenger, arbeidsavklaringspenger, som selvstendig næringsdrivende eller frilanser, vil du ikke ha rett til feriepenger fra Nav.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!