Rentefallet bør komme snart.
Rentefallet bør komme snart.Vis mer

Regn med rentefall

Tegnene er tydelige. Nå kan vi regne med at renten faller.

Renten i Norge er for tiden høy. Høyere enn den har vært på flere år, og høyere enn hos noen av våre naboland og handelspartnere. Og med svak kronekurs og lave oljepriser så det ikke lyst ut for en rentenedgang så lenge Norges Bank tviholdt på sin fastkurspolitikk. Men nå etter nyttår ser ting ganske annerledes ut enn de gjorde før jul.

Lavere pengemarkedsrente

Den flytende renten styres av pengemarkedsrenten, som er prisen på lån mellom bankene, og Norges Banks utlånsrente til bankene. Renten fra Norges Bank er avhengig av kronens styrke som igjen er sterkt knyttet til utviklingen i oljeprisen. Og når kronen styrker seg og oljeprisen stiger kraftig som vi har sett den siste uken, er det et berettiget håp om at rentenedgangen kan komme relativt raskt. Spesielt sett i lyset av den nye sentralbanksjefens uttalelser om at rentenedsettelser kan komme før kronen er tilbake i et såkallt normalleie i forhold til Euroen. Et leie som antakeligvis ligger rundt 8,23 mot fredagens omkring 8,58.

Man kan riktignok ikke vite sikkert akkurat når dette vil skje. Signaler både fra Norges Bank, regjeringen, Statistisk Sentralbyrå og banknæringen ved årsslutt tilsier at alle aktørene forventer rentenedgang i løpet av 1999. Også en rundspørring i Aftenposten ved årsskiftet viste at viktige observatører i bank- og finansverdenen kunne enes om at renten vil nærme seg sekstallet igjen i alle fall i løpet av sommeren i år. Men det var før man visste at kronen og oljeprisen ville utvikle seg så kraftig de første dagene i det nye året.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Rentedifferanse til utlandet

Når vi i tillegg vet at norsk rentepolitikk ikke kan styres helt uavhengig av hva som skjer i omverdenen styrkes håpet om en snarlig rentenedgang ytterligere. Med et rentenivå i eurolandene som er omkring 5 prosent lavere enn i Norge, kan ikke Norges Bank holde på sin skyhøye rente i lang tid.

Det er faktisk forventet at eurolandene vil senke sine styringsrenter ytterligere om ganske kort tid. Torsdag så vi at både Storbritannia og Danmark senket sine renter. Det er derfor ting som tyder på at våre viktigste handelspartnere og naboland ønsker å senke rentenivået sitt enda mer. I Storbritannia sies det i klartekst at rentesenkningen er grunnet i et ønske om å få fart i en økonomi som viser tegn til stagnasjon. Det er tegn som flere observatører i inn- og utland også påpeker finnes i den norske økonomien, og som verken Norges Bank eller regjeringen kan overse alt for lenge.

Du kan derfor trygt håpe på at banklånet ditt igjen blir rimeligere, og det ganske snart.