Regjeringens fattigdomssatsing

Dette er hovedpunktene i Bondevik-regjeringens fattigdomssatsing.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Svake rammes av kutt

  1. Regjeringens fattigdomssatsing


  • Etablere nye plasser i arbeidsmarkedstiltak for langtidsmottakere av sosialhjelp (45 mill. kroner).

  • Styrke kompetansen i sosialtjenestens arbeid overfor langtidsmottakere av sosialhjelp (5 mill. kroner).

  • Forbedre stønadsordningen for enkelte grupper av enslige forsørgere under utdanning (30 mill. kroner).

  • Øke satsingen på oppfølgingstjenester i bolig for bostedsløse og rusmiddelmisbrukere i storbykommunene, og utvide rammene for boligtilskuddet (44 mill. kroner).

  • Målrette forbedringer i bostøtteordningen gjennom å fjerne arealkravet for barnefamilier i kommunale utleieboliger og heve boutgiftstaket i storbyene (72 mill. kroner).

  • Styrke og videreutvikle det legemiddelassisterte rehabiliteringstilbudet for rusmiddelmisbrukere, og opprette nye plasser i arbeidsmarkedstiltak for personer som deltar i slike opplegg (30 mill. kroner).