SKATTEKLASSE: Hvilken skatteklasse du lignes i, står i skattemeldingen. Nå ønsker regjeringen å fjerne skatteklasse 2. Foto: Ole Petter Baugerød Stokke
SKATTEKLASSE: Hvilken skatteklasse du lignes i, står i skattemeldingen. Nå ønsker regjeringen å fjerne skatteklasse 2. Foto: Ole Petter Baugerød StokkeVis mer

Skatteklasse 2 kan forsvinne:

Regjeringen vil fjerne skatteklasse 2

Skal gi bedre likestilling og integrering, hevder regjeringen.

I forslaget til statsbudsjett for 2018, foreslår regjeringen å fjerne skatteklasse 2. Denne skatteklassen gir personer som har en ektefelle med svært lav eller ingen inntekt, et høyere personfradrag.

«Regjeringen foreslår å avvikle skatteklasse 2 av hensyn til likestilling, arbeidsdeltakelse, integrering og bekjempelse av barnefattigdom», skriver de i sitt forslag.

Dette kan gi 6.000 kroner i økt skatt for de ekteparene dette gjelder.

Også i statsbudsjettet for 2015 ble det foreslått å fjerne denne skatteklassen, fordi det ville fremme likestilling og være viktig for integreringen.

Derfor vil regjeringen fjerne skatteklasse 2

Regjeringen skriver at de mener skatteklasse 2 reduserer insentivene til å arbeide ettersom ekteparet får en skattefordel dersom den ene ektefellen har lav eller ingen lønnsinntekt.

De iser videre at majoriteten av ekteparene som skattlegges i klasse 2 består av minst én innvandrer, og at det ofte er kvinnen som har lav eller ingen inntekt.

Innvandrere er overrepresentert i gruppen av familier med vedvarende lavinntekt. Å legge til rette for at begge ektefeller er i inntektsgivende arbeid er god integreringspolitikk, og bidrar til å begrense barnefattigdom, mener regjeringen.

Ønsker ikke å fjerne skatteklasse 2

KrF ønsker ikke å fjerne denne skatteklassen, noe de heller ikke gikk inn for da det ble foreslått sist.

– Skatteskjerpelser for familiene står ikke på blokka til KrF. Det er opplagt en sak som vi ikke ønsker, sier KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad til NTB.

Artikkelen fortsetter under annonsen