Svarstad Haugland søker støtte til kontantstøtten. Foto: fra ODIN
Svarstad Haugland søker støtte til kontantstøtten. Foto: fra ODINVis mer

Regjeringen åpner for delvis kontantstøtte

Valgerd Svarstad Haugland vil ha i både pose og sekk. I stortingsproposisjon 53 som ble lagt frem 17.4. kommer det frem at regjeringen ønsker både kontantstøtte og full barnehageutbygging.

I en pressemelding fra Bondevik-regjeringen meldes det at kontantstøtten skal gis fra 1.august 1998 til foreldre med barn mellom 1 til 2 år. Regjeringen står fast på at statsstøttet barnehageutbygging skal fortsette mot målet om full dekning av behovet innen år 2000. Regjeringens mål er altså at innen år 2000 skal alle barnefamilier som ønsker det få barnehagetilbud.

Delvis kontantstøtte

Høyre og Fremskrittspartiet har signalisert at de vil stemme ned kontantstøtteordninger som ikke innebærer at statsstøtten til barnehagene fjernes. Regjeringen gir imidlertid ikke opp ønsket om fortsatt støtte til barnehagene. Som en mulig kompromissløsning velger de å åpne for en gradering av kontantstøtten, slik at familier kan velge om de vil ha full støtte, delvis støtte og delvis barnehage, eller kun barnehage for sine barn.

Fire graderinger

Kontantstøtten til foreldre som ikke har barn i barnehagen skal i utgangspunktet være på 36 000 kroner i året. Dette beløpet skal så reduseres etter antall timer barnet er i barnehagen. Minsteutbetalingen skal være på 16 200 kroner dersom barnet benytter barnehage 30 timer i uken (tilsvarende 4 fulle dager). Dersom barnet er i fulltidsbarnehage vil foreldrene ikke motta kontantstøtte.

Til stortinget

Selv om kontantstøtten i prinsippet allerede er vedtatt av Stortinget, gjenstår det å se om denne utformingen er spiselig for Høyre og Fremskrittspartiet. Svarstad Haugland går spennende tider i møte.

Artikkelen fortsetter under annonsen