Reflukssykdommen: en historie om søvn, sex og lidelse

Spising, soving, sport og sex - aktiviteter som er ment å være en del av normale livsgleder, blir daglig redusert for veldig mange mennesker, takket være en overraskende årsak, - nemlig halsbrann.

Resultatene fra en stor Europeisk studie som inkluderte mer enn 5000 mennesker i Frankrike, Tyskland, Italia, Sverige og England ble presentert i mai under Digestive Disease Week i Atlanta, USA. Studien belyser at halsbrann påvirker dagliglivet hos 60 prosent av deltakerne i studien (spising og drikking 48 %, søvn 16 %, sport 12 %, arbeid 9 %). Data fra studien viste at for 1 av 10 påvirket halsbrann også romantiske stunder 1).

I en annen studie med i underkant 1000 pasienter med diagnosen halsbrann, ble livet daglig påvirket av lidelsen hos 20 % av deltakerne 2).

Til tross for at dette påvirker menge menneskers dagligliv er svært få klar over at sykdommen svæt enkelt kan behandles.

Referanse:
Jones R, Armstrong D. Gastroesophageal reflux diease symptoms in five European Countries: a common an poorly-understodd condition
Gastroenterology In press
Wiklund I, Talley N et al. Why do patients with gastroesophageal reflux disease have a poor health-related quality of life?
Gastroenterology In press

Nexium® Preparatomtale