Redningen er nær!

Kjører du bil, men vet lite om hva du skal gjøre når du kommer i et knipetak? Da kan det lønne seg for deg å bli medlem hos selskaper som tilbyr bilredningstjeneste. Men vær observant når du velger: Selv om prisene ikke varierer mye, er betingelsen svært forskjellige.

De tre store på bilbergingsfronten i Norge er NAF, Falken og Viking. Tilsammen har disse selskapene over 600.000 medlemmer i Norge.

DinSide har sammenlignet tilbud fra de tre bergingsselskapene og funnet at prisene og betingelsene kan synes like. Imidlertid er det noen vesentlige forskjeller du bør ta i betraktning før du velger om og eventuelt hvor du skal bli medlem.

Hos NAF har vi undersøkt tilbudet knyttet til hovedmedlemsskapet som inkluderer veitjeneste. Hos Falken har vi sett på betingelsene knyttet til bilmedlemsskap for personbil. Viking har tilbud til kjøretøy inntil 5 tonn og kjøretøy inntil 3,5 tonn med redningsforsikring (kasko/delkasko).

NAF

Melder du deg inn som hovedmedlem i NAF betaler du 625 kroner i året. Er du medlem av Norges Handikapforbund, mer enn 50 prosent ufør, under 21 år gammel eller over 67 år gammel med minst 10 års sammenhengende medlemsskap, kan du få 140 kroner i avslag på medlemmsprisen. Andre medlemmer av din familie kan bli medlemmer for 285 kroner per person. (Gjelder ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 25 år.)

NAF har også en samarbeidsavtale med forsikringsselskapet Gjensidige som kan gi rett til reduksjon av egenandelen på forsikringen med 2.000 kroner, samt 75 kroner i rabatt på Gjensidiges forsikringspremie.

Hovedmedlemsskapet gir deg rett til veitjeneste uten at du må betale egenandel. Veitjenesten dekker hele Europa unntatt land i tidligere Sovjetunionen (SUS-land). Du kan få assistanse ved driftsstans, startvansker, innlåste nøkler, tom bensintank og lignende. Du kan også få dekket andre utgifter dersom det er nødvendig: Dette kan for eksempel være utgifter til tauing til verksted, overnatting hjemtransport av personer og kjøretøy, forsendelse av deler, og i visse tilfeller leiebil.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I tillegg til veitjenesten får du NAFs veibok, bladet MOTOR, tilgang til testestasjoner og øvingsbaner pluss en del rabatter på reisetjenester. NAF har færre redningsbiler enn de andre selskapene, men de har samarbeidsavtaler med både Viking og Falken, slik at du vil få hjelp selv om selskapet ikke har egne redningsbiler stasjonert i nærheten.

Medlemsskapet er personlig og følger ikke bilen, men deg. Det vil si at du kan få hjelp av NAF uansett hvilken bil du kjører når du får problemer. Men det betyr også at bilen ikke vil få hjelp dersom for eksempel svigerfar får problemer når han låner den i ferien!

Falken

Et bilmedlemsskap i Falken koster 439 kroner i året dersom det gjelder i Skandinavia og 730 kroner dersom det gjelder i Europa. Falken inkluderer også SUS-landene i sin Europa-pakke. Det er imidlertid mulig å få rabatter på medlemsprisen gjennom flere forsikringsselskaper. (Er du forsikret i Storebrand koster Skandinavia-medlemskapet 386 kroner. Er du forsikret i Aktiv forsikring er Falken-medlemsskap inkludert i forsikringen.)

I tillegg til redningstjeneste tilbyr Falken også andre sikkerhets- og assistansetjenester som for eksempel boligsikring. Derfor kan du også få samlede rabatter dersom du benytter deg av flere av Falkens tjenester.

I motsetning til NAF er Falkens medlemsskap knyttet til bilen - ikke personen. Du er altså sikret hjelp til bilen uansett hvem som kjører den, men du kan ikke få hjelp dersom du kjører en annen bil når du får problemer.

Medlemsskapet dekker alle problemer du kan få med bilen, fra innlåste nøkler til totalhavari. Uten egenandel får du dekket minimum to timers hjelp på stedet, eventuell tauing til verksted, hjemtransport av bil og personer og i visse tilfeller leiebil og hotell.

Viking

Ett års medlemsskap i Viking Redningstjeneste koster 695 for kjøretøy inntil 5 tonn. Har du gyldig redningsforsikring (kasko/delkasko) og bil inntil 3,5 tonn koster medlemsskapet 440 kroner. Medlemsskapet gjelder i Europa.

Også Vikings medlemsskap er knyttet til bilen, ikke personen. Uten at du må betale egenandel er du sikret assistanse på stedet uansett problem du måtte ha med bilen. I tillegg kan du få dekket transport til verksted, hjemreise og hjemtransport av bil og personer og hotellopphold og leiebil i spesielle tilfeller.

Velg ut fra ulikhetene

De tre selskapene har relativt like tilbud både når det gjelder pris og rettigheter. Imidlertid er det noen vesentlige forskjeller du bør vurdere før du velger bilredningsselskap. Dersom du har én bil som brukes av mange personer, kan det lønne seg å velge Falken eller Viking. Kjører du derimot mye, men ikke alltid i den samme bilen, bør du velge NAF.

Reiser du med egen bil i landene i det gamle Sovjetunionen er Falken-medlemsskapet tingen for deg. Også Viking dekker hele Europa så sant de har redningsselskaper der, og det ikke er krigssoner, men Falken tar ikke slike forbehold. Holder du deg i vesteuropa dekker alle selskapene like godt, men Viking er billigst dersom du har redningsforsikring. Beveger du deg kun i de skandinaviske landene er Falken like billig som Viking, men Falken krever ikke at du har redningsforsikring.

De fleste forsikringsselskapene har egne rabatter og avtaler med de forskjellige redningsselskapene. Sjekk derfor med forsikringsselskapet ditt før du melder deg inn i disse redningsselskapene.