Redde for influensaepidemi

En ny farlig influensaepidemi kan komme når som helst. Verdens helseorganisasjon vil nå utarbeide nye tiltak for å bekjempe influensa.

Fagfolk venter at et nytt, kraftige influensavirus kan oppstå når som helst og bli en ny epidemi i likhet med den som drepte et stort antall mennesker i 1918. Da anslås det at en fjerdedel av verdens befolkning ble syke og 40 millioner døde. For å være i beredskap inviterer derfor Verdens helseorganisasjon, WHO, fagfolk fra hele verden til å delta i arbeidet med en ny plan for bekjempelse av influensa. Planen skal offentliggjøres på internett senere i år, og vil bli oppdatert kontinuerlig. WHO ønsker særlig å fokusere på influensa i utviklingsland, hvor sykdommen ofte ikke er erkjent som et alvorlig helseproblem.

Influensa rammer hvert år 100 millioner mennesker på den nordlige halvkule, og et ukjent antall sør for ekvator. Sykdommen er svært smittsom og innebærer store tap for næringslivet hvert eneste år. Ynge mennesker blir som regel friske etter noen dage ri sengen, men mange eldre dør.

 

Mozon.no, 31.07.2001