Redd deg selv med 12.000 kroner

Julestemning og halv skatt gjør at pengene sitter løst i desember, og gjør januar desto svartere i kontrast. Med noen enkle grep kan du i stedet gå inn for en myk landing over nyttår.

Stille før stormen
For en stund siden fortalte hele 36 prosent av våre lesere at de alltid har dårlig råd i januar.

Overforbruk i desember er sannsynligvis en viktig årsak, men i tillegg ligger en del av forklaringen i at mange viktige regninger forfaller i januar og februar.

For eksempel forfaller mange offentlige avgifter og gebyrer i januar, kvartalsvise strømregninger kommer da, og for manges vedkommende også forsikringene. I tillegg betales desemberlønna ofte ut tidligere enn vanlig, og må dekke opptil 40 dager i stedet for de vanlige 30.

Styr likvidene!

Setter du av en buffer nå, som utgjør halvparten av summene som forfaller i januar, demper du fallet, og kan sannsynligvis se fram til en myk landing. Kanskje du til og med kan delta i januarsalget, og starte 2007 som en ekte rasjonell konsument.

La oss derfor se sannheten i hvitøyet, og granske nærmere hva summen av regningene på januars utgiftsposter kan komme til å bli.

Strømmen

Mange strømselskaper fakturerer i januar for årets siste kvartal.
Med dagens fallende systempriser på Nordpool, kan det se ut som om du skal belage deg på en strømpris rundt 90 øre per kilowatt-time for siste kvartal samlet (nettleie inkludert).

Tar vi hardt i, og forutsetter at du brukte 40 prosent av ditt samlede årlige strømforbruk i oktober-desember, tilsier dette 8.000 kilowatt-timer forbrukt, og omtrent 7.000 kroner i strømregning.

Setter du av halvparten, 3.500 kroner, gjenstår bare halvparten å dekke av januarlønna.

Vårt forslag til buffer: 3.500 kroner

Studielånet

Studielånet forfaller 15. februar. For mange vil dette bety om lag 5.000 kroner i utgifter som må dekkes av januar-lønna. Med en buffer på 2.500 kroner av lønna fra desember, har du lettet trykket i vintermånedene.

Vårt forslag til buffer: 2.500 kroner

Kommunale gebyrer

  • Et gjennomsnittlig gebyr for vannforsyning utgjør i år ca 2.120 kroner
  • Et gjennomsnittlig årsgebyr for avløpstjenesten utgjør i år ca 2.490 kroner
  • Et gjennomsnittlig renovasjonsgebyr utgjør i år ca 1.890 kroner
  • Årsgebyret for feiing utgjør 280 kroner i snitt.
    Kilde: Kostra
Til sammen utgjør kommunale gebyrer for en gjennomsnittlig familie omtrent 7.000 kroner i året, 3.500 i halvåret eller 1.750 kroner i kvartalet. Kommunene står fritt til å bestemme om gebyrene skal deles i halvårlige eller kvartalsvise terminer. I svært mange kommuner forfaller årets siste termin i januar.

Vårt forslag til buffer: 2.000 kroner.

Forsikringene

Er du blant dem som har forsikring som forfaller i januar, foreslår vi at du også setter av penger til dette fra desemberlønna.

Er utgiftene dine til bil- innbo og reiseforsikring på ca 16.000 kroner i året og du har delt det opp i to terminer, vil du måtte ut med åtte tusen i januar. Er du blant disse, bør du merke deg at du ofte har muligheter til å dele opp summen i mindre beløp gjennom året. Merk deg imidlertid at en del selskaper tar skyhøye renter for å dele opp regningen i flere deler.

Vårt forslag til buffer: 4.000 kroner

Enkelt grep?

Summen av alle våre begrunnede forslag til buffere er på 12.000 kroner, og mange vil nå med rette si at å bla opp en slik sum fra desember til januar er alt annet enn enkelt.

Dessverre er det imidlertid slik at jo vanskeligere du har for å finne 12.000 i januar, jo mer trenger du nettopp å bygge opp en januar-buffer.
Skulle det vise seg kul umulig å skaffe den i år, har du dermed nå et godt nyttårsforsett til 2007: Med en tusenlapp hver måned, står bufferen klar i 2008, og du kan definitivt velte deg i lukrative rabatter i januarsalget - om ett år.

Januarbufferen
 Kroner
Strøm3 500
Studielån2 500
Kommunale gebyrer2 000
Forsikringer4 000
Sum12.000