Redaksjonen DinSide Økonomi

DinSide er et forbrukermagasin på internett. Utgiverselskapet DinSide AS ble grunnlagt i 1997 og internettjenesten ble lansert 15. april 1998. Initiativtakere til DinSide var Bernhard Steen og Anders Brandt. Største aksjonær er idag Micro Holding Invest AS og styreformannen heter Jan Skøien.

Ansvarlig redaktør og daglig leder for DinSide er Bernhard Steen.

DinSide hadde ved starten tre redaksjoner, for data, bil og økonomi. Siden har DinSide Reise kommet til.

Økonomiredaksjonen er særlig kjent for alle sine interaktive verktøy - kalkulatorer, som vi kaller dem. Det finnes sannsynligvis ingen steder på internett som har flere slike skreddersydde verktøy.

Økonomiredaksjonen har konstentrert seg om husholdingenes daglige behov, for bolig, strøm, banklån, forsikringer, teletjenester, internett, jobb og så videre. Vi har også en juridisk svartjeneste og bedriver gjennom våre artikler rådgivning på mange områder.

DinSide Økonomi skiller seg litt fra andre personlig økonomi-steder ved at vi legger vekt på andre ting enn verdipapirer. Vi har i skrivende stund bare ett tilbud på verdipapirfronten, nemlig vår daglig oppdaterte oversikt over aksjefond (men vi kommer til å utvide også dette i fremtiden).

Redaksjonen DinSide Økonomi

Jon Erland Madsen

Redaktør (44), har studert journalistikk ved medialinjen i Volda, informatikk og sosialøkonomi på Universitetet i Oslo, og økonomi på Norges Handelshøyskole i Bergen. Han har vært redaksjonssektretær i Gateavisa, næringslivsredaktør i Morgenbladet, og jobbet i Kapital fra 1988 - 1997 som journalist, med ansvar for Kapital-TV i tre år. Ansatt i DinSide siden Juli 1997. Jon Erlands hjemmeside.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Redaksjonen DinSide Økonomi

Elisabeth Realfsen

Journalist (38), kom til DinSide fra sin stilling som avdelingsdirektør i Finansdepartementet. Hun er siviløkonom fra NHH, og har arbeidet i 15 år i forskjellige deler av statsforvaltningen, bl. a i Statskonsult og Finansdepartementet. Der har hun spesialisert seg på måling av effektivitet i offentlig sektor. Hun har forøvrig god kjennskap til skatte- og avgiftsforvaltningen.

Redaksjonen DinSide Økonomi

Øyvind Paulsen

Journalist (28), var ferdig utdannet Jurist ved Det Juridiske Fakultet i Oslo i januar 1999, og har i tillegg grunnfag i Kriminologi fra Universitetet i Oslo. Ansvarlig for områder med tilknytning til forsikring, jus og internetthandel. Ansatt i DinSide siden februar 1999.

Redaksjonen DinSide Økonomi

Ingvild Kjøde

Journalist (26). Var ferdig med journalistutdanninga i Volda i 1997. Studerte før det to avdelinger juss ved Universitetet i Bergen. Etter journalistutdanninga har hun jobbet i Dagbladet og Aftenposten Aften forbruker- og nyhetsjournalist. Kom til DinSide fra Hamar Arbeiderblad, der hun var nyhetsjournalist.

Redaksjonen DinSide Økonomi

Dag Yngve Dahle

Journalist (28) er Cand.Mag og har journalistutdanning fra Darlington College of Technology i England. Han har tidligere jobbet i Forbrukerrapporten og Tidsskrift for den norske lægeforening.