Re: Spørsmål fra DinSide

Her er Goodle-sjef Helge Normanns epost til DinSide i sin helhet, helt uredigert.

Eposten ble sendt i forbindelse med denne saken: Goodle-sjefen snakker ut om kritikken

Les også: Mener Goodle er svindel

"Hei Ole Petter Baugerud Stokke!

Under følger mine svar på dine spørsmål. Men siden verken du eller Gisle Hanemyr, har forstått viktige men egentlig enkle sider ved dette konseptet, så kan umulig svarene bli korte. Her kreves det i tillegg både forklaring og litt skolering. Og for best mulig å få til dette er det nødvendig med en innledning.

Du lovte at mine svar og kommentarer til det du har skrevet skulle komme på trykk, -.og hvis det jeg skrev ble for langt, så skulle du linke til min/vår blogg der mer utfyllende informasjon finnes. Jeg går ut ifra som en selvfølge at du holder disse løftene.

Når det imidlertid er sagt, - det var skuffende å se hva du og sikkert din redaktør godtar at en person får slippe til med av GROVE påstander, - ref. Gisle Hannemyr´s klare uttalelser om at det vi driver med er både SVINDEL og ”kjeltringstreker”. DET hadde jeg faktisk ikke ventet, og da spesielt etter at du skrev dette til meg I din epost den 24. oktober:

“Leit å høre at du har dårlig erfaring med oss. Jeg er relativt ny her, begynte i april, så jeg får forsøke å bedre inntrykket!”

Artikkelen fortsetter under annonsen

Du har så langt gjort en dårlig job for å “bedre inntrykket”. Du og Din Side har tydelig hatt det travelt med å publisere denne sterkt sjikanerende artikkelen dere hadde på Internett da den kom online allerede den 27. oktober, kun to dager etter at du hadde sendt meg dine spørsmål som jeg overhodet ikke hadde anledning til å svare på i forrige uke. Vi har i dag hatt samtaler med norsk advokat om dette. Da fikk vi klar beskjed på at vi i en slik situasjon har krav på MINST like stor plass hvis ikke større for å kommentere det du, Din Side og Gisle Hannemyr på denne måten har bidratt til å påstå av uriktigheter, løgner og sjikane om vårt selskap og vår forretningsmodell. Og ikke minst i forhold til de privatpersoner som alle har sitt navn og bilde på våre websider.

Jeg ber både deg og din redaktør om stille dere selv følgende spørsmål: HVIS vi hadde til hensikt å bygge opp en SVINDEL eller drive med ”kjeltringstreker”, - hadde vi da gjort det med bilde og fullt navn tilgjengelig for alle de vi da skulle svindle?

En kort innledning:

Freedom Globe Media & Advertising, Ltd. er et selskap som nettopp har begynt sin virksomhet med å bygge opp det vi ønsker skal bli et annerledes online media og reklameselskap. Problemet med en virksomhet som skal tjene penger på å tilby reklameløsninger på Internett er imidlertid at man først må bygge opp en daglig brukerbase på flere hundre tusen besøkende før man blir tatt seriøst av større annonsører.

Vi og mange med oss som ønsker seg en liten bit av dette markedet, som i 2010 var på ca. 130 milliarder US dollars, må derfor for det første kun henvende oss til mindre annonsører og da først og fremst til de mange millioner menn og kvinner som i dag verden over driver en eller annen form for hjemmebasert online forretningsvirksomhet.

Men måten vi har valgt å gjøre dette på er spesiell og representerer nok en ”utenfor boksen” type å tenke på som både KAN misforståes og ikke umiddelbart er noe du vil forstå med mindre du ØNSKER å forstå. DET er dessverre min erfaring at journalister som regel IKKE ønsker å forstå alt bestandig. Dere ser alt for ofte overfladisk på en sak, - og ønsker ikke egentlig å forstå detaljer som KAN ”ødelegge” noe dere ser på som ”en god sak”.

Uansett, vi har laget et konsept der vi f.eks. ber personer som jobber med en eller annen form for hjemmebasert inntekts og forretningsmulighet med å hjelpe oss å bygge opp grunnlaget for dette selskapet. Dette har vi gjort i en modell der en slik person blir tilbudt to ting:

a) En mulighet til å annonsere/promotere sin webside og sine produkter og tjenester til et voksende antall likesinnede i et voksende antall land over hele verden, på en måte som gjør at dette kan bli gratis.
b) Kombinert med en inntektsmulighet der man ved å yte en minimum innsats på to områder, kan tjene gode penger på dette. De to områdene er som følger:
- Ved å bringe oss et minimum antall salg eller nye medlemmer.
- Ved å bidra til at det kommer et stadig økende antall besøkende til våre kunders og medlemmers websider.

Med andre ord, det er viktig å forstå at ingen tjener penger her uten å yte en minimum innsats for dette. Dette er også et meget viktig punkt i forhold til myndighetenes lover og regler som gjelder direktesalgs bransjen, ikke minst I USA der vi hele tiden har rådført oss med egen advokat.

Produktene/tjenestene vi selger

Enhver lovlig direktesalgs virksomhet må ha et lovlig produkt eller tjeneste som blir solgt til kunder/brukere som får et tilfreds-stillende utbytte fra dette. Vi har til å begynne med kun hatt et par forskjellige slike produkter men lanserte siste helg flere andre meget spennende produkter. Mer om dette litt senere..

Det opp til nå viktigste produktet er noe som kalles for ”ad-credits” og som er et både kjent og akseptert begrep fra flere sikkert hundre andre firmaer/tilbydere på Internett av reklametjenester. En kunde kjøper slike ”credits” i forbindelse med å få besøkende til sin webside, eller i forbindelse med hvor mange ganger vedkommende ønsker at en såkalt ”banner reklame” skal bli vist på en eller annen webside.

Dette er m.a.o. ikke noe vi har funnet på og er et fullt akseptert og anerkjent produkt som tilbys av svært mange selskaper på Internett.

Dette produktet selger vi så med hjelp av et voksende antall såkalte affiliate partners, eller ”Advertising Partners” som vi har valgt å kalle det. Vi tilbyr disse to ting:

a) En provisjon på 10% for salg vedkommende selger selv, og 5% på salg som skapes av de hun eller han har rekruttert direkte under seg. Dette er en helt vanlig ”affiliate” modell som også brukes av selskaper som bl.a. Amazon.com f.eks. (En mulighet til ytterligere 2 – 5% på et tredje ledd kommer senere)
b) Men så kommer vi inn på det som er noe spesielt: Vi tar 50% av hver dags omsetning og betaler ut på en mest mulig rettferdig måte til de av våre Advertising Partners som har bidratt til å skape selskapets resultater så langt Det som utbetales her kalles for en ”rebate” prosent på engelsk.

Med henvisning til det siste punktet: Dette er egentlig ikke så mye annerledes enn hva f.eks. DOMUS gjør, som også tar en prosent av sin omsetning, omtalt som en ”bonus”, - og betaler tilbake til lojale kunder en gang pr. år. At vi gjør det daglig, og at vi gjør det med så mye som 50% kan umulig være noe poeng her. MANGE selskaper bruker 50% av sine omsetning og mer og betaler ut i provisjoner og bonuser f.eks., men da KUN til de som DIREKTE har skapt et resultat. Vi gjør det til alle som INNDIREKTE har vært på å skape dette resultatet og du kan derfor si at vår modell er betydelig mer både demokratiskog fordelaktig for de som er med på dette. På engelsk kalles dette også for en ”revenue share” modell.

Med andre ord, - vi utbetaler opp mot 70% av vår omsetning til de som har bidratt til å skape dette resultatet. Og vi sitter da igjen med 30% som bl.a. skal dekke fortsatt produktutvikling, administrasjon og alle mulige andre utgifter. Samt til å skape en fortjeneste.

Men, TO ting er meget viktig å forstå her:

a) Vi har allerede brukt mye tid og ressurser på å utvikle og sørge for å få på plass en rekke andre produkter og tjenester som OGSÅ skal bidra til det vi omtaler som ”revenue share poolen” som finansierer den daglige såkalte ”rebate” prosenten.
b) Vi har ikke til hensikt å kjøre med denne forretnings modellen ”til evig tid”, - men kun frem til et tidspunkt noen få år frem i tid da det grunnlaget vi ønsker for virksomheten er på plass.

Om meget kort tid vil nå våre websider reflektere viktige forandringer og flere nye produkter som hele virksomheten skal baseres på. Innen utgangen av dette året vil vi være et selskap som leverer følgende til både privatpersoner som driver en mindre hjemmebasert type forretning og til små og store profesjonelle bedrifter I alle mulige bransjer:

1) TO forskjellige måter å promotere websider på til et stadig økende antall mulige kunder.
2) En rekke tjenester innen webside bygging og optimalisering osv. osv.
3) GoodleToolz, et meget profesjonelt VIDEO e-post og markedets antagelig best VIDEO konferanse og ”webcasting” system med flere hundre templates å velge mellom, inkludert med en tjeneste der vi bygger spesielle reklame templates for våre kunder.
4) GoodleToolz-PRO blir lansert mot slutten av dette året og representerer noe helt nytt innen online salg og markedsføring. Dette er en særdeles omfattende "verktøykasse" med en lang rekke med forskjellige produkter og hjelpemidler som f.eks. kan gjøre dette: En restaurant promoterer sine tilbud gjennom f.eks. vårt rotator system og får henvendelser som et resultat av dette. Systemet vil automatisk følge opp slike henvendelser med både e-post informasjon og VIDEO e-post presentasjoner av restauranten og dens tilbud. Inkludert er også et nytt SMS promo-system, et automatisk WEBINAR system og mye annet.
5) Og til slutt I denne omgang, - som en fortsettelse av GoodleToolz-PRO systemet, vil vi nå også begynne å tilby et online kurs system som tar sikte på å lære opp enhver i hvordan man best lykkes med sin markedsføring på Internett. Over 50 videoer er klare for dette allerede, og det vil også inkludere online klasser med virkelig lærer som kan svare på spørsmål og mye annet.

Dette er imidlertid fremdeles kun begynnelsen på den serien av produkter og tjenester vi kommer med. Konsepter som GoodleCity, GoodleSitez og GoodleBidz kommer tidlig nest år, - og deretter også GoodleGiftz og GoodleWorld.

På den bakgrunnen jeg nå har gitt over, vil jeg nå svare på hvert enkelt av dine spørsmål med rød skrift under:

1. Medlemmer blir forespeilet en inntjening på 130 prosent. Hvordan genererer Goodle dette overskuddet? Hvor kommer pengene fra? Henviser da til at alle Goodle-produktene ennå ikke er på plass.

For det første: Det finnes ingen ting som heter ”Goodle” I vårt konsept. Selskapets korrekte navn er Freedom Globe Media & Advertising, Ltd. (FGMA) Dernest: NEI, - det er absolutt ikke riktig at medlemmene blir forespeilet en inntjening på 130%. Det tallet på 130% du henviser til her er kun et TAK på hvor lenge man kan få utbetalt den daglige såkalte “rebate prosenten” HVIS du hadde drevet med litt seriøs undersøkende journalistikk, og bl.a. studert våre websider, så ville du ha funnet ut følgende:

a) Pengene kommer fra bl.a. 50% av omsetningen av ad-credits og etter hvert fra et økende antall andre produkter/tjenester. Det er ikke snakk om betaling fra et ”overskudd” her, men en fordeling av inntekter. HVIS du hadde solgt det samme produktet og fått en 50% provisjon, hadde du da også spurt meg om hvor pengene kom fra?
b) Dette kommer ellers meget klart frem fra våre websider, der det også står bl.a. dette:
- Den daglige ”rebate” prosenten vil hele tiden gå opp og ned og reflekterer alltid gårdagens omsetning.
- Det er viktig å forstå at hvis omsetningen blir NULL en dag da blir det NULL i prosent dermed ingen utbetaling.
c) For å sikre at dette IKKE blir et ”pyramidespill” som aldri KAN være bærekraftig over tid, MÅ det settes et tak på hvor lenge den daglige prosenten kan utbetales. Dette må også av matematiske grunner knyttes til den eller de ”pakkene” med ad-credits en kunde har kjøpt. Derfor sier vi følgende:
Vi som selskap vil utbetale den daglige prosenten, (din andel av ”revenue share poolen”) helt frem til det punktet da det du har tjent på dette tilsvarer 130% av den pakken med ad-credits du opprinnelig kjøpte.

2. Hvorfor kreves det at medlemmer må verve nye medlemmer for å få tatt ut sine inntekter?

Først: En nødvendig presisering: For at et medlem som ønsker å bli med på inntektsmuligheten skal kunne få inntekter utbetalt, så kreves det at vedkommende først har levert minimum TO salg til selskapet. Som allerede nevnt over: Det er av juridiske årsaker nødvendig å knytte all utbetaling av inntekter i et direktesalgs konsept til konkrete resultater I form av salg osv. som medlemmet eller deltakeren har skapt.

3. Hvorfor kreves det at man går inn med 100 dollar først, og hvorfor gir man ingen refusjoner?

Det er ingen som ”går inn” med noe som helst her. Man kjøper produkter og tjenester, og minimum kjøp av ad-credits f.eks. er $100. Det er den minste pakken med ”credits” vi selger. Mer vanskelig enn det er dette ikke.

Når det gjelder spørsmålet om refusjoner: Hivs du kjøper annonseplass I Aftenposten i dag, og annonsen står på trykk I morgen, - kan du da kreve refusjon i overmorgen? Jeg for min del tror ikke det. Dessuten, i vårt konsept, også hvis du kun er en vanlig annonsør som IKKE deltar i inntektsmuligheten, så tilbyr vi deg en daglig inntekt for å se på minimum 20 websider fra andre kunder og brukere. Denne inntekten tilbyr vi da vil kunne betales deg hver dag inntil du har mottatt et beløp tilsvarende det du betalte for reklamen. HVIS vi skulle tilby refusjon i tillegg så ville jo det kunne føre til at vi I praksis ville betale kunden beløpet tilbake TO ganger. Hvor lenge tror du vi ville kunne operere som selskap i en slik situasjon?

4. Deg selv og Jan Ernst Gabrielsen har møtt påstander om pyramidespill, og med det nye Goodle-opplegget kommer slike påstander igjen på banen. Hvorfor er det slik, tror du?

Den eneste gangen jeg sammen med Jan Ernst Gabrielsen har vært utsatt for slike ”påstander”, er i forbindelse med den UTROLIGE artikkelserien på til sammen 24 sider I KAPITAL høsten 2007. En artikkel serie som var et MESTERSTYKKE på bl.a. min påstand om at, - ”en dyktig journalist lar ikke sannheten stå i veien for en god historie”

Det du og andre journalister kanskje burde interessere dere langt mer for er det GIGANTISKE PYRAMIDESPILLET som akkurat nå er I ferd med å rasere hele Europas økonomi og fremtid, et spill der fremtiden til millioner av mennesker og mange land står på spill. Les hva jeg f.eks. har skrevet om dette på min blogg her:

http://www.helgenormann.vg/search/label/DinePenger

Jan Ernst Gabrielsen og jeg stod sammen om et arrangement der vi inviterte en gruppe kristne på godt over 100 personer til et seminar om den økonomiske rollen gull og sølv.har spilt gjennom historien og fremdeles spiller i verdensøkonomien. En av mine gode venner heter Philip Judge og er hovedeier og styreformann I selskapet Anglo Far-East Bullion Company. (www.anglofareast.com) Han er internasjonalt kjent som en av verdens ledende eksperter på dette området og var av meg invitert til Oslo som seminarets viktigste taler. Da han kom til Norge sammen med sin kone og et par av sine medarbeidere,.nevnte han et nytt selskap de var i ferd med å lansere, (basert på mlm konseptet) med det formål å bringe kunnskapen om gull og sølv ut til massene. Jeg og Jan Ernst hadde på det tidspunktet overhodet IKKE noe med dette selskapet å gjøre, - og visste på samme tidspunkt like lite om dette som alle andre i Norge, inkludert de noe over 100 personene i sale som viste seg å inkludere et par representanter fra KAPITAL. Men da han spurte meg om jeg hadde noe imot at hans direktør for dette selskapet, Bill Rowell, fikk introdusere selskapet og forretnignsmodellen til de som var tilstede ETTER at den offisielle delen av seminaret var over, svarte jeg selfølgelig JA. Han hadde jo tross alt kommet helt til Norge på egen regning og det var vel det minste jeg kunne gjøre som en takk for dette.

Resultatet ble altså at Jan Ernst Gabrielsen og jeg over 24 sider i TRE forskjellige nummer I KAPITAL ble hengt ut som de som stod i spissen for å lansere nok et pyramidespill basert på ”overprisede gullmynter” på det norske markedet. Hvordan kunne vi stå i spissen for det når vi på det tidspunktet verken visste noe om detaljene I konseptet, og langt mindre var verken medlemmer eller deltakere i konseptet? KAPITAL´s journalist som ringte oss om dette, hørte overhodet ikke på meg da jeg fortale henne sannheten. Husk hva jeg skrev over: ”En dyktig journalist lar ikke SANNHETEN stå i veien for en god historie!” En ”historie som de denne gangen fant var så viktig (og full av løgn) at de måtte bruke 24 sider i TRE nummer for å skjule sannheten.

Så til ditt konkrete spørsmål, - om hvorfor det blir slik? Svaret bør nå også for en annen journalist være opplagt: Fordi journalister i beste fall ikke forstår eller ønsker å forstå hva det er de skriver om.

5. Hvorfor er ikke Goodle et pyramidespill?
6. Hvorfor er ikke Goodle et ponzi-opplegg? Henviser da til opplegg hvor man tar i mot “investeringer”, og hvor medlemmenes inntekt i realiteten kun er deres egne investeringer, og man gjør seg avhengig av nye medlemmer for å holde skuta flytende.

Spørsmål 5 og 6 var nøyaktig de samme og svaret blir derfor det samme for begge spørsmål. Men, - først, for å være sikker på at leseren skal forstå svaret må jeg først få lov til å forklare nøyaktig hva et pyramidespill (ponzi-scheme) er:

Elementene i et typisk ”ponzi-scheme” (pyramidespill) er først et klart uttrykt løfte om at deltakeren skal få ”en fortjeneste/ tilbakebetaling på sin investering”. Et annet element er at det ikke finnes noen underliggende produkter eller tjenester som kan selges og skape en fortjeneste/inntekt. Og det tredje og siste elementet er at et ”ponzi-scheme” krever en stadig strøm av nye deltakere for å sikre en betaling til de som kom foran.

I GoodleAdz konseptet så finnes det for det første ingen sikre løfter om utbetaling av noen form for inntekt eller fortjeneste. Alle og enhver deltaker (Advertising Partner) må først yte noe tilbake i form av bl.a. salg av produkter og bruk av sin tid. Uten dette skjer det ingen utbetaling.

For det andre: Dermed har vi også klart vist til det faktum at det i GoodleAdz finnes FLERE underliggende produkter og tjenester. Og flere andre vil komme til i månedene som kommer.

For det tredje, så lenge GoodleAdz finnes, og selskapet Freedom Globe Media & Advertising, Ltd. er et oppegående selskap, så er det faktisk absolutt IKKE behov for stadig flere kunder for at det skal kunne skje en daglig rebate prosent utbetaling. Det eneste som er nødvendig er en eller annen omsetning. Og som vi klart har understreket flere steder på våre websider samt i annet presentasjonsmateriell: Hvis det en dag er NULL i omsetning, så blir det heller ingen betaling! Og som i ethvert selskap på denne jord, - hvis det blir for mange dager uten omsetning, - da vil dette selskapet måtte avslutte sin virksomhet.

Avsluttende kommentarer

Denne saken begynte med følgende: En av våre ”Advertising Partners” (representanter) hadde uten at vi kjente til det skapt noe markedsførings materiell som IKKE var godkjent av selskapet, og som presenterte GoodleAdz på en måte som ikke er lovlig i forhold til selskapets regler. Med dette materiellet forsøkte vedkommende å rekruttere Gisle Hannemyr.

Gisle Hannemyr gikk så ut med en artikkel på sin blogg som var befengt med en rekke løgner og totalt uriktige opplysninger. Til å begynne med viste han til og med et bilde av en konto i betalingsformidlingsselskapet AlertPay, (som et av våre medlemmer hadde lagt ut på sin blogg for klart å vise at han, som mange andre har fått betaling fra vårt selskap gjennom lengre tid. Herr Hanemyr hadde i lengre tid dette bildet på sin blogg med en tekst der han påstod:

”Det eneste medlemmene får igjen er vakre bilder av sin såkalte konto hos selskapet som viser hva de tjener. Men det medlemmene IKKE forstår er at disse pengene ikke finnes!”

Så mye for Hanemyrs evne til å undersøke litt og sørge for at de informasjonene han bringer til offentligheten er sannferdige og korrekte informasjoner. Dette bildet med underliggende tekst ble imidlertid fjernet av ham da vi påpekte denne klare løgnen sammen en rekke andre usannheter og uriktigheter. Det var imidlertid KUN AlertPay bildet med tekst han fjernet. Alle andre av oss påpekte feil og usannheter har han overhodet ikke kommentert I ettertid. Samtidig som han etter dette har fortsatt med en lang rekke andre uriktige påstander og direkte sjikane når han bl.a. på Din Side går ut og sier at det vi driver med er KJELTRINGSTREKER!

Og Din Side viser ingen betenkeligheter med å bringe slike ærekrenkende påstander ut til et meget stort publikum?

Hvis vi hadde drevet med SVINDEL, - og hvis vi hadde hatt til hensikt å lure noen som helst, - hadde vi da laget en webside der både bilder, navn og annen informasjon på alle som enten er partnere eller også sitter i ledelsen i dette selskapet, finnes på denne siden klart og tydelige for absolutt ALLE å se?

Dette får bli siste ord som vårt svar på din artikkel på Din Side denne gang. Nå skal vi først I et møte med en norsk advokat I forbindelse med denne saken. Deretter skal vi igjen fokusere på positive og betydelige forandringer på våre websider I forbindelse med at en rekke nye produkter og tjenester som ble introdusert på ledersamlingen på Geilo siste helg, nå også skal legges ut for salg og presentasjon til resten av verden.

På forhånd takk for at du bruker denne informasjonen, og da spesielt våre svar på dine spørsmål, - og for at du som lovet sørger for at linkene til selskapets blogg og Helge Normanns personlige blogg blir tatt med i neste artikkel om saken. Her er da de korrekte linkene:

http://norway.goodlenewz.com
http://www.helgenormann.vg
http://www.helgenormann.net"

Trykk her for å komme tilbake til vår hovedartikkel.

Les også: Mener Goodle er svindel