Rådene fra advokaten & forbrukerrådet

I denne saken mente Andersen at han var feilinformert om bilens alder, og at han overhodet ikke var blitt fortalt at bilen hadde vært i en kraftig kollisjon.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Andersen kontaktet både advokat og forbrukerrrådet i Oslo, og de slo begge fast at det her forelå vesentlig kontraktsbrudd.

Kort fortalt skyldes dette at begge manglene, årsmodellen og skaden, vil være svært negativt for kjøperen av bilen når han skal selge den videre.

En bil som er ett år eldre enn en annen bil av samme merke, vil ha en langt lavere pris ved et videresalg.

Å unnlate å opplyse om at bilen har vært kollisjonsskadet, reduserer også kraftig verdien av bilen. Begge deler må også sies å være opplysninger som ville ha virket inn på kjøperens inngåelse av avtalen.

Både advokaten og forbrukerrådet mente altså at Andersen ville vinne fram, men de skisserte likevel litt ulike måter å heve kjøpet på.

Slik gjør du det: Forbrukerrådet

Ikke uventet fikk Andersen beskjed av forbrukerrådet om å iverksette en skriftlig prosess. Den klare fordelen er at du da kan føre bevis for alt du sier, og at dine brev har kommet fram innen de viktige reklamasjonsfristene.

Brevet skulle inneholde hva klagen gjaldt og hvilke krav han fremmet overfor selgeren. Det skulle også inneholde en advarsel om at han ville gå videre med saken gjennom forbrukermyndighetene dersom brevet ikke ga ønsket resultat.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forbrukerrådet anbefalte også at han burde samle inn så mange opplysninger om bilen, tidligere eier og skadehistorikk så få fort som mulig.

Nærmere om framgangsmåten når du klager skriftlig, er beskrevet i denne artikkelen.

"Ulempen" med denne framgangsmåten er imidlertid at det hele normalt vil kunne ta litt lengre tid.

Slik gjør du det: Advokaten

Også advokaten var klar i sitt råd: Du bør samle inn alle opplysninger som mulig - kontakt tidligere eier og eventuelle verksted han har brukt. Kontakt også Biltilsynet.

Etter denne innsamlingen var advokatens råd å reise opp til bilselgeren, men han poengterte at det var viktig å gå stille fram:

  • Et viktig poeng var å først få ut all informasjonen om bilen som selgeren besitter.

  • Neste skritt var å imøtegå hans opplysninger med de faktaene du har samlet inn. Påpeke de klare manglene, og be om heving av kjøpet.

    Dette kunne skje ved at de gjorde opp der og da, eller så måtte han (dvs. kjøperen) gå videre med saken.

    Normalt vil da selgeren gi seg, og spesielt i en slik sak hvor kjøperen sitter med alle essene i kortstokken.

Trykker du på lenken øverst til høyre får du vite hvordan Andersen gikk fram for å heve kjøpet.