Råd for deg som prater på Internett

Tanken bak chatting er full ytringsfrihet, men visse "regler" finnes. De er i hovedsak et utslag av vanlig folkeskikk, men også gitt for å begrense unødvendig server-trafikk.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Det finnes universelle regler for Internett- og chat-rom-bruk.

Som bruker av norske chat-tjenester forventes det dessuten at du følger norsk lov. Dette gjør det blant annet ulovlig å sende informasjon som kan skade andre, for eksempel meldinger med rasistisk eller grovt pornografisk innhold.

Ikke si noe til andre i et chat-rom som du ikke ville ha sagt til dem ansikt til ansikt. Vis mer

Bruker du vanlig vett og folkeskikk, skulle det meste gå greit. For selv om Internett er et relativt ukontrollert medium, er det forventet at du oppfører deg "ordentlig" i chat-rommene.

I tillegg til å følge reglene som er satt opp for din norske server, må du også følge reglene til de utenlandske serverne du måtte bruke. Følgende er en oversikt over generell "chatikette":

Cyber-normer

Du skal ikke forsøke å skjule din identitet, eller benytte falsk brukeridentitet.

Oppgi e-post adressen din i oppsettet av chat-programmet du bruker. (Opprett eventuelt en egen e-post adresse, for eksempel hos "Hotmail" eller "Yahoo! Mail", til bruk for "chat-post", hvis du ikke vil at denne eposten skal gå til din "vanlige" postkasse).

Unngå bevisst plaging av andre brukere (operatører -- såkalte "ops" -- avgjør hvor grensen går).

Sjikanering definert etter norsk lov skal også unngås. Som ellers i dagliglivet, kan sjikanering via chat-tjenester politianmeldes.

Ikke bruk støtende ord i "offentlige" kanaler eller i kanaloverskrifter. (En "offentlig" kanal har ikke Privat/Secret modus).

Ikke bruk et alias ("nick name") som kan støte andre.

Ødelegg ikke integriteten av informasjon, eller kompromitter privat kommunikasjon.

Ikke plag andre brukere av en kanal ved konstant piping.

Begrens bruken av blokkbokstaver, dette blir ansett som roping. Utheving av enkelte ord kan gjerne gjøres _slik_.

Farger og fet skrifttype kan virke kult, men kan også gjøre teksten rotete eller slitsom å lese for andre. Det er heller ikke alle klienter som støtter farger og andre "koder". Begrens derfor slik bruk.

Menneskelige faktorer

Husk at det er mennesker med følelser du snakker med i chat-rommene Vis mer


Husk at selv om du er anonym i et chat-rom, så er det mennesker i "andre enden". Respekter at andre ikke alltid har de samme meningene som deg. Ikke si ting over nettet, som du ikke ville ha sagt ansikt til ansikt.

Den andre siden av samme sak blir dette: Tenk på hvem du prater til, og hvem som "tjuvlytter".

Chat-tjenestene drives ofte ved hjelp av frivillige, slik at du kan bruke tjenesten gratis. Respekter reglene disse personene legger frem, og husk at bruken av chat er et privilegium, ikke en rettighet.

Ikke mas for mye på operatørene- igjen fordi mye foregår på frivillig basis.

De gjør som oftest det beste de kan, ved siden av alt annet de driver med. Spør derfor gjerne andre på kanalen om hjelp med småting, i stedet for å overbelaste operatørene med spørsmål.

Det er ikke bare du som lurer på noe. Nybegynnere har spørsmål og er avhengige av andres hjelp, akkurat som du selv er, eller en gang var. Vær derfor hjelpsom mot nybegynnere, og forsøk å besvare deres spørsmål.

Se an tonen i et chat-rom, før du kaster deg ut i samtalen.

Slik blir du kjent med miljøet, og skaper mindre forvirring i samtalen som pågår. Igjen, tenk på hvordan du oppfører deg når du står ansikt til ansikt med andre: Du ville vel neppe gå opp til en gjeng i ivrig samtale, og avbryte med kommentarer uten å vite hva de snakker om?

Ikke "dump" mye tekst i en kanal, eller si det samme om og om igjen. Dette er plagsomt for andre brukere, og tar opp mye plass. Skriv heller korte, klare meldinger, slik at samtalen holder flyten.

Synes de andre at du maser, får du i hvert fall ikke svar…

Bruk gjerne ansiktsuttrykk, (smileys), og forkortelser som gir uttrykk for følelsene som ligger bak det du sier.

Lær av egne og andres feil.

Blir du eller andre kastet ut av et chat-rom, så merk deg hvorfor og unngå samme feilen i fremtiden.

Generelt kan det også sies at enhver handling som reduserer funksjonaliteten til chat-tjenestene slik at det sløses med ressurser (mennesker, kapasitet og maskinressurser) skal unngås.

Enda en veiviser

En av de mange Web-sidene som omhandler chat-etikette finner du hos GeoCities.