Pyramidespill er blitt tillatt

Siden januar i fjor har en del pyramider vært tillatt i Norge. Er du med på en?

KOMMENTAR: Etter mye klabb og babb, trådte en ny og modernisert Lotterilov i kraft første januar i fjor.

I navnet har den endrede loven skullet beskytte befolkningen bedre enn før mot dårlige investerings-objekter av typen T5PC og World Games.

Titusenkroners-spørsmålet vi gode forbrukere bør stille oss er: Beskytter den egentlig de godtroende blant oss mot å bli blakket av nærmest garantert tapsbringende prosjekter med elendige markedsutsikter?

Vi mener nei. Den nye loven har gjort at en stor fauna av slike pyramideliknende prosjekter har blitt stuereine.

Elisabeth Realfsen er journalist i DinSide Økonomi Vis mer


I dag kan disse operere fritt og lovlig blant de mest godtroende av oss. De først ankomne kan med lovens beskyttelse få regelmessige inntekter fra éngangsavgifter og provisjon fra de sist ankomne i MLM-prosjekter - på ekte pyramidevis, men i lovlige former.

Akkurat som i rendyrkede pyramider, tjener en rekke først ankomne i MLM-konsepter seg fete på bekostning av troskyldige menneskers lommebøker. Fra i fjor er disse "gründerne" sågar beskyttet av lovverket.

Vi trenger ikke å gå lenger enn til den nye lovteksten for å illustrere hva vi mener.

Minst halvparten fra salg

Det er fra nå av forbudt med pyramideliknende virksomheter hvor deltakerne særlig mottar inntekter av å verve nye medlemmer, til fortrengsel for inntekter av salg.

Bestemmelsen kommer til å tolkes slik at først hvis et medlem av et pyramideliknende selskap mottar over halvparten av sine inntekter av å verve nye medlemmer, og under halvparten av å selge produkter, vil forretningsimperiet kunne erklæres ulovlig.


Bestemmelsen er direkte myntet på MLM-selskaper som lokker med inntekter av både verving av nye medlemmer og videresalg av produkter. Den kan vanskelig forstås som noe annet enn en grense for hvor grådige den øvre delen av den lovlige pyramiden kan tillate seg å være.

Det er for øvrig verdt å merke seg at lovteksten betegner de aktuelle virksomhetene som pyramideliknende, og innrømmer med dette de sterke likhetstrekkene mellom MLM-strukturer og gode, gamle pyramider. Av nødvendighet går man i grunnen svært langt i å si at hvis det likner på en pyramide, så er det trolig det.

Sist eller først ute?

Spørsmålet myndighetene har overlatt til oss selv å vurdere helt alene er nå: Har vi lyst til å satse tid og penger på prosjekter hvor halvparten, eller kanskje litt under halvparten - si 48 prosent - av inntektene våre kan komme av at vi klarer å verve nye selgere inn i en salgsorganisasjon?

Akkurat som når vi står overfor en rendyrket pyramide, må vi fremdeles spørre oss selv om vi kan være blant de første som rekrutteres, eller om vi kanskje er blant de siste i en lang rekke. Svaret på dette spørsmålet vil nemlig avgjøre hvor gode prognosene våre er - akkurat som i en pyramide. Får vi innpass på nederste trinn i en allerede høy og tung pyramidestruktur, er de fleste godtroende entusiaster trolig allerede blitt rekruttert før oss, og befinner seg nå på nivåene over oss. Vi vil derfor få problemer med å kunne få en stall av gode selgere på nivåene under oss, som kan sikre oss den utlovede "passivt gjentagende inntekt", som er den forlokkende standardbetegnelsen for pyramideliknende inntekter i disse organisasjonene. Kanskje unødvendig å si, men begrepet er ukjent i økonomisk teori.

Finnes markedet?

Er svaret at vi er blant de første som rekrutteres, og derfor har et stort potensiale for stadig å rekruttere nye selgere, er det fortsatt et kjernespørsmål som står ubesvart, og der vi alene må vurdere saken, nemlig:

Kan dette produktet selges i det volumet som loves?

For å få en nøktern vurdering av dette, er det ikke nok at vi selv har sterk tro på produktene etter et par hallelujamøter. Vi må også tro at vi klarer å overbevise nok andre om produktets fortreffelighet, til at provisjonen vår kan utgjøre halvparten eller mer av de årlige inntektene. Vi har gode eksempler blant MLM-foretakene på forretningsidéer som er så elendige at selv en unge klarer å se at dette aldri vil gå. Blant disse er relativt ukjente, og selvsagt dyre, kosmetikkprodukter, teletjenester til ikke konkurransedyktige priser, og "helsedrikker" med udokumenterte effekter - selvsagt også svært dyre.

Loven skaper uklarhet

Etter vår mening, har den nye ordlyden i loven skapt muligheter for stor forvirring blant mennesker med sunne instinkter.

Hvis det lukter som en pyramide, smaker som en pyramide, høres ut som en pyramide, så er det trolig fremdeles en pyramide. Illustrasjon: Per Ervland Foto: Illustrasjon: Per Ervland Vis mer


Nylig hørte vi fra en person som var blitt forsøkt vervet som selger til et kjent og lovlig MLM-selskap som har kosmetikk som salgsvare. Under vervingen var hun klarsynt nok til å se de sterke pyramideelementene i konseptet, hvor store deler av inntekten hennes skulle komme fra verving av nye selgere.

- Men dette er jo en pyramide, innvendte hun,
- Nei, det er det slett ikke, tok ververen til motmæle, og dagens lovverk gir trolig ververen formelt rett.

Ververen lånte penger for å starte opp prosjektet, men til sist ble hun sittende igjen med gjeld og null fortjeneste. Produktene var ikke så salgbare som lovet.

Vår kilde holdt på sitt perspektiv, og unnlot å bli med i det som for henne fortonte seg klart som en pyramide, selv om hun "tok feil" i henhold til lovverket. Slik unngikk hun trolig en like ublid finansiell skjebne som ververen.

Vårt håp er at det er mange der ute med like god luktesans for tapsprosjekter som vår kilde, og at dette er forklaringen på at Lotteritilsynet ikke har mottatt noen meldinger eller tips, eller har startet opp nye saker etter at lovendringene trådte i kraft.

Mengden av e-poster vi får fra lesere om nye prospekter de har blitt invitert til å være med på, gjør oss imidlertid i tvil om vi har grunn til denne optimismen.