<i>Illustrasjonsfoto: Per Ervland.</i> Foto: per ervland
Illustrasjonsfoto: Per Ervland. Foto: per ervlandVis mer

Pump og dump - angrep på nettet

Pumpet proppfulle av e-poster med "This stock will explode!", - Alert - we have a runner! og andre helt åpenbare spam - angrep, klarer vi ikke å holde nysgjerrigheten i sjakk lenger. Hvem er disse? Og hvorfor får vi dette fra dem?

Fjerde mai i år fikk vi ikke mindre enn fem e-poster fra forskjellige avsendere, som på det innstendigste ba oss om å være på alerten for aksjegevinster i HE-5 Resources Company, som har det helt unike formålet å maksimere aksjonærenes verdier. Noen dager senere var det aksjer i ChinaWorld Trade Corporation og InZon som ble fallbudt med panegyrisk ordvalg. Da vi 8. mai mottok vår fjerde e-post med budskap om å se opp for ventet stratosfærisk verdistigning i Riverbank Corporation, besluttet vi å ta fatt i denne strømmen ved første og beste anledning, og få svar på de viktigste spørsmålene som melder seg mens postkassen fylles opp av disse uvelkomne investeringsforslagene.

Her kommer våre spørsmål, og om ikke alle, så i alle fall en del plausible svar:

Spørsmål 1: Hva i h... er dette?

Kjennetegnet ved innholdet i disse e-postene, er at de inviterer mottakerne til å kjøpe såkalte "penny stocks", som av nettstedet Pennystocks.com defineres som aksjer til under 5 dollar per stykk.

Disse lavpris-aksjene, ofte omsatt i gråmarkedet, har både tilhengere og motstandere. Blant tilhengerne er innehaverne av nettstedene www.pennystocks.com og www.allstocks.com, som formidler meglertjenester, men også vier en del spalteplass til å beskrive svindelstrategiene som nettopp dette markedet ofte er sårbart for.

Ifølge dem følger svindelprosjekter med lavpris-aksjer ofte "pump and dump" mønsteret, som er ganske godt beskrevet på nettstedet www.allstocks.com.

Pump og dump - angrep på nettet


  I korthet går teknikken ut på å manipulere kursene (lett med små volumer), samtidig med at man sprer hete investeringstips over nettet. Meglerne advarer derfor mot aggressiv kjøpspropaganda i penny stocks - markedet. Allstocks understreker at hardt arbeidende gründerfirmaer også er en del av penny stock markedet.

  Går vi tilbake til e-postene våre, går budskapet klart inn under hatten "agressiv kjøpspropaganda", og målet er ubestridelig å få oss til å kjøpe pennystocks. Det er nå nærliggende for en etterforsker å tro at vi kan ha med "pump and dump"-strategier å gjøre.

  Spørsmål 2: Hvorfor havner dette hos meg?

  Dette svært så naturlige spørsmålet har flere nivåer:

  Det første er forsåvidt allerede besvart: Noen ønsker kanskje å manipulere opp prisene på sårbare aksjer, for deretter selge, og tjene seg rike på våre tap.

  Det andre nivået er av teknologisk karakter. Epostene bærer preg av å være såkalte spam-mail. De har klare visuelle kjennetegn: Teksten er skrevet på blå og rosa bakgrunnsfarge, ordvalget og budskapet er likt. Det som varierer, er avsenders e-postadresse og overskriften i tittelfeltet. I sistnevnte brukes ofte ord som ikke har det minste med aksjer å gjøre, som "rare explicitly", "matchbook" og "cushion sensibility".

  Men i våre dager finnes det jo velutbygde spam-filtre hos de fleste. Hvis dette er spam - hvorfor passerer de filtrene?

  Her får vi svar hos vår søsterredaksjon digi.no:

  "Krigen mot spam er i ferd med å gå inn i en ny fase. For spam-filterne som leter etter ord som viagra og andre salgstriks i teksten er blitt ganske effektive.

  Dessverre har spammerne grepet til et nytt knep. I stedet for å legge inn reklamen som vanlig tekst, kommer stadig mer spam som en bildefil der teksten ligger som bildepunkter i et bilde. Dette bildet klarer ikke vanlige spam-filtere å lese og reklamen sniker seg derfor igjennom til mottakeren," skriver digi.

  Vi høyreklikker på den grå-rosa reklamen for Riverbank Corporation, og brikkene faller på plass: "Teksten" er et bilde.

  Indisiene er nå mer enn sterke nok for vårt vedkommende, til å konkludere med at vi for tiden mottar spam med "pump and dump"-forsøk praktisk talt hver dag.

  Spørsmål 3: Hvem står bak?

  Her har vi ingen klar konklusjon å tilby ved endt arbeidsdag.

  Yahoos finansielle oppslagstjeneste viser tilnærmet ingen finansielle data om Riverbank.pk, bortsett fra at det ikke ble solgt en eneste aksje i løpet av hele gårsdagen. Dermed vet vi i alle fall at det er små transaksjonsvolumer på denne aksjen, men lite annet. Selskapet har imidlertid tatt seg bryet med å ta avstand fra e-postkampanjen som vi ble utsatt for for ti dager siden. Dette kan bety at vi står overfor et ærlig gründerfirma, men ikke nødvendigvis.

  Et søk på inZon, som ble pushet to dager etter Riverbank, gir samme resultat: I en pressemelding tar selskapet avstand fra e-postkampanjen, men viser null i volum omsatt i går, og lite informasjon som kan gi harde fakta om selskapets verdi.

  Også hos MGMX.PK finner vi mest "not available" (ikke tilgjengelig. red.anm) av data i vårt opppslag, men her er det imidlertid ikke blitt tatt avstand fra kampanjen.

  I følge enkelte av våre lesere, gir ikke Yahoos finansielle oppslagstjeneste tilstrekkelig grunnlag for å fastslå transaksjonsvolumene for de nevnte aksjene. Dersom dette er riktig, står vi uansett igjen med at vi vet for lite om firmaene det gjelder, til å trekke noen konklusjon om dem, verken i den ene eller andre retning.

  Pennystocks har imidlertid disse rådene til deg som måtte ha fattet interesse for disse firmaene til tross for at vår etterforskning gir deg grunn til å ligge unna spam-kampanjene om deres aksjer (fritt oversatt av DinSide Økonomi):

  - Den aller største faren for pennystock-investorer er gratis tips. De kommer per telefon, på e-post spam, og til og med via fax. I mange tilfeller kan det dreise seg om en "rykteflom" som gjør deg oppmerksom på en lavpris-aksje via noen som kjenner noen, som kjenner deg.


  Kjøp aldri en aksje du har hørt om via en e-post du ikke har bestilt... eller en telefonoppringning, eller en gratis forsendelse.

  I de fleste tilfellene, har selskapet betalt folk for å markedsføre aksjene. De villeder deg om selskapets potensiale og planer. Hvis de er gode, hvorfor skulle de måtte betale for å vekke investorenes interesse?, skriver nettstedet.

  Les også rådene hos allstocks om hvilke amerikanske børser du bør ligge unna hvis du er interessert i denne typen aksjer.