Psykopati er medfødt

Skyldes en hjernefeil, ikke at man tilegner seg dårlige egenskaper i oppveksten.

FEILKOBLING: Forskere har avdekket biologiske forskjeller i hjernene til personer med antisosial personlighetsforstyrrelse (psykopater). Foto: Filmweb
FEILKOBLING: Forskere har avdekket biologiske forskjeller i hjernene til personer med antisosial personlighetsforstyrrelse (psykopater). Foto: FilmwebVis mer

Psykopater blir født – ikke oppdratt.

Det antyder en ny britisk studie, melder The Telegraph.

Store sjanser for at sjefen din er psykopat

Biologiske forskjeller

Forskere ved King´s College London har identifisert biologiske forskjeller i hjernene til psykopater.

En kritisk forbindelse mellom hjernedelene som kontrollerer atferd og aggresjon ser nemlig ut til å være annerledes.

Disse sykdommene vil vi vite mer om

Funnet kan gjøre det enklere å oppdage lidelsen – før pasienten går ut og gjør noe farlig.

Forskerne tror funnene kan få store ringvirkninger - både når det gjelder diagnostisering og behandling av psykopater.

- Hvis dette understøttes av større studier, må den nye kunnskapen ikke undervurderes, sier forsker og psykiater Michael Craig.

Psykopatiske trekk er arvelig

«Feilkobling» i hjernen

Psykopater, som framstilt i Hollywood-filmene, har en antisosial personlighet og mangler evnen til å føle empati. De kan med andre ord voldta eller drepe noen uten å vise tegn til anger eller skyldfølelse.

Craig og kolleger undersøkte hjernene til ni psykopater som hadde vært dømt for mordforsøk, drap, voldtekter og frihetsberøvelse. Ingen av dem var på studietidspunktet under fengselsstraff.

Menn er mest hevnlystne

Forskerne skannet hjernene til deltakerne og sammenlignet deres resultater med en gruppe frivillige, normale personer som var omtrent like gamle og like intelligente.

Resultatene viser at psykopater har unormalheter i «koblingen» av uncinate fasciculus (UF) - hvit hjernesubstans som binder sammen hjernedelene kalt amygdala og orbitofrontal cortex.

TV-barn blir bøller

Bedre behandling i framtiden

Hjernene til deltakerne diagnostisert med mer ekstrem psykopati – som nå kalles for antisosial personlighetsforstyrrelse – skilte seg mest ut.

Natteravner er mer asosiale

Amygdala er lokalisert i tinninglappen og er den delen av hjernen som regulerer følelsesmessige reaksjoner, som frykt og aggresjon. Orbitofrontal cortex i pannelappen er involvert når vi skal ta viktige avgjørelser.

- Hvis forbindelsen mellom disse to hjernedelene ikke virker slik den skal, kan det selvsagt føre til problemer, sier Craig.

Han mener funnene viser at psykopater har biologiske forskjeller i hjernen, noe som gjør det lettere å forstå atferden deres.

Mat avler vold

- Økt kunnskap av mulige hjerneforbindelser som danner grunnlaget for psykopati kan hjelpe til med å utvikle bedre behandlingsformer for denne lidelsen, sier Craig.