Psykiske skader av biologiske våpen

Den psykiske effekten av faren for angrep med biologiske våpen kan være mer skadelig for mennesker på lang sikt enn de faktiske fysiske skadene.

Det skriver forskere fra Storbritannia og USA i denne ukes utgave av det anerkjente fagtidsskriftet

Den britiske professoren Simon Wessely og hans kolleger sier at hovedtanken bak biologisk krigføring er psykisk ødeleggelse - ved å skape frykt, forvirring og usikkerhet i hverdagslivet.

På lang sikt kan effekten av frykten faren for biologiske våpen gir bli vanskeligere å takle enn tidligere antatt, skriver forskerne.

De skriver videre at frykten for biologiske våpen vil leve i oss i flere år, ikke minst fordi emnet vil være en naturlig del av medias dagsorden i årene fremover.

Mozon.no, 23.10.01