Psykisk sykdom ikke din feil

- Det er ikke din feil om du får en psykisk lidelse. Hvis det er noe som svikter, så er det måten samfunnet møter mennesker med psykiske lidelser og hjernesykdommer, sier Gro Harlem Brundtland, direktør for Verdens helseorganisasjon WHO.

En av fire får en psykisk eller mental lidelse i løpet av livet. Nå har Gro Harlem Brundtland og WHO tatt opp kampen for at alle land skal tilby bedre behandling, gi bedre informasjon til befolkningen og lage en nasjonal plan for psykisk helse.

I en ny rapport Ny forståelse - nytt håp tar WHO for seg psykiske lidelser. Til tross for at slike lidelser er den hyppigste årsaken til helsesvikt og sykdom i alle land sett under ett, har psykiske lidelser lav status og blir ofte neglisjert av helevesenet. Dette vil Gro Harlem Brundtland og WHO endre på.

Diskrimineres
I dag fins det god behandling for psykiske lidelser, men mange søker ikke hjelp. Det gjelder først og fremst i utviklingsland, men også i vestlige land er det mange som ikke oppsøker lege.

- Stigmatisering, diskriminering og neglisjering gjør at de som trenger det, ikke får den behandling og omsorg de burde ha fått, sier WHO, og legger til: Der mental helse neglisjeres, blir det liten eller ingen forståelse, og der det mangler forståelse, bli problemet neglisjert. Med den nye rapporten vil organisasjonen arbeide for å bryte denne onde sirkelen.

Verdensorganisasjonen har satt opp sine anbefalinger i ti punkter. Her heter det blant annet at alle som trenger det, må få tilbud om medikamenter og annen behandling. Behandling bør gis i hjemkommunen. Videre bør befolkningen få mer informasjon om psykiske lidelser og lidelsene bør behandles på lik linje med andre helseplager. Alle land bør ha en nasjonal plan for psykiske lidelser.

Artikkelen fortsetter under annonsen

God behandling fins
Noen psykiske lidelser kan forebygges og de fleste kan behandles med godt resultat. Verken forebyggelse eller behandling koster store summer. De som lider av psykiske sykdommer kan leve et godt til og delta i samfunnet på lik linje med andre. I rapporten heter det blant annet at over 80 prosent av personer med schizofreni kan unngå tilbakefall etter et års behandling med medisiner, kombinert med et tilbud til familien. Minst 60 prosent av de som har depresjon og manisk depressiv lidelse, kan bli friske med riktige medisiner og samtalebehandling.

De vanligste lidelsene
De vanligste psykiske lidelsene er depresjon, angstlidelser, schizofreni, rusmiddelavhengighet, Alzheimers sykdom og andre former for demens. WHO regner også psykisk utviklingshemming, epilepsi og problemer i barne og ungdomsår under psykiske og mentale lidelser. Blant barn og unge nevnes de problemer som lese- og skrivevansker, talefeil, hyperaktivitet og andre atferds- og følelsesmessige problemer.

 

Mozon.no, 18.10.2001