Pruting på billånet er ikke hellig

Det er mulig å kombinere bilprisprutingen med pruting på billånet. Undersøk rentenivået hos ulike finasieringsinstutisjoner, slik at du stiller sterkt når forhandlingene starter.

Du kan prute på billånet både i banken og hos bilforhandleren.
Du kan prute på billånet både i banken og hos bilforhandleren. Vis mer

Det finnes metoder for å få ned renten på et billån. Du kan bli totalkunde i en bank og spare et halv prosentpoeng, eller foreta en sammenligning i rentemarkedet og spørre om bankene kan matche det laveste du fant.

Enkelte bilforhandlere kan tilby lavere rente enn bankene, og etter det DinSide får opplyst ligger de beste tilbudene under 5 prosent. Du kan også få en større reduksjon i lånerenten dersom du er medlem i en forening som gir sine medlemmer lånerabatter (eks: NAF og Siviløkonomforeningen). Som regel kan man få opp til et halvt prosentpoeng, eller noen gunstige forsikringer i medlemspakken.

Sammenlign med andre

Det beste argumentet du kan gi en tilbyder av billån, er at det er lavere rente hos andre. En låneundersøkelse kan du gjøre enten per telefon, eller ved å lese internettsidene til de ulike bankene, finansierings- og forsikringsselskapene.

Etableringsgebyr

Det kan være mye å hente ved å prute ned etableringsgebyret. I DNB Finans utgjør disse gebyrene hele 2790 kroner, og i Nor Finans kommer man unna med 1510 kroner. Forskjellene mellom et utvalg av disse bankene, viser at det er store prisforskjeller og mye å hente inn på et lavere etableringsgebyr.