Prosentregning

Prosent
  Tall å beregne prosent av  
  Hvor mange prosent? ( beregn moms)