Progesteron - virkninger og bivirkninger

Progesteron er et kjønnshormon som finnes naturlig kroppen. I pilleform brukes det i forskjellige varianter i alt fra p-piller til behandling av seksualforbrytere.

Progesteron: Virkninger og bivirkninger

Progesteron er et kjønnshormon som finnes naturlig kroppen. I pilleform brukes det i forskjellige varianter i alt fra p-piller til behandling av seksualforrytere.

Av Elsa Almås og Esben Esther Pirelli Benestad

I den senere tid har diskusjonen om progesteron som alternativ til østrogenbehandling dukket opp i avisene, det gjelder både progesteron brukt ved premenstruelle plager og ved plager i forbindelse med overgangsalderen. Lege Leif M. Ims har gjort seg til talsmann for bruk av naturlig progesteron (til forskjell fra syntetiske eller kunstige progesteroner) i behandling av slike plager. Det kan derfor være på sin plass å se litt på hva man vet om dette hormonet.

Kjønnshormon

Progesteron er et kvinnelig kjønnshormon (steroid) som i likhet med østrogen og andre steroider påvirker de cellene kroppen som har mottaksapparat (reseptorer) for disse kjemiske substansene. Progesteron utskilles i eggstokkene, først og fremst i det gule legemet som dannes etter eggløsningen. I tillegg produserer binyrene litt progesteron.
Progesteron dannes av kolesterolmetabolitten pregnenolon. Faktisk er det slik at alle kjønnshormonene har sitt utgangspunkt i kolesterol-molekylet.

I behandling

Progesteron kan brukes i behandling på flere måter:
- For å beskytte det gule legemet, som modner egget frem til eggløsning. Er aktuelt for kvinner som produserer utilstrekkelige mengder av progesteron i denne fasen av menstruasjonssyklusen.
- For å forhindrer graviditet, progesteron kan brukes alene som minipille eller i kombinasjon med østrogener som vanlig p-pille.
- Hormonerstatning etter overgangsalderen, i kombinasjon med østrogen.
- For å motvirke fortykninger i livmorveggen og blødninger, der det ikke har vært eggløsning.
- I behandlingen av kviser, som antiandrogen.
- For å hindre at prostata vokser.
- I behandling av seksuelle overgripere.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det produseres flere typer kunstige progesteroner til bruk i behandling:
Progestagener eller progestiner produseres av progesteron eller testosteron. Disse stoffene har ulike navn, for eksempel medroxyprogesterone, norethinedron og norgestrel, som brukes i p-piller.
Progestagener som er utviklet fra testosteron, er mer viriliserende (mannliggjørende), de kan redusere HDL, som en det gode kolesterolet, og de kan derfor motvirke den økningen i HDL som resultat av den rene østrogen-substitusjonsbehandlingen. Disse negative effektene finnes ikke ved bruk av naturlig progesteron.

Bivirkninger

Det er viktige forskjeller mellom naturlige og syntetiske progesteroner med hensyn til bivirkninger og hvordan de påvirker oss fysisk og psykisk. Bl. a. har man funnet stor vektøkning ved behandling av Provera som inneholder medroxyprogesteron.

Progesteron har flere bivirkninger som kan påvirke seksualfunksjonen negativt:

Generelle bivirkninger:
- Beroligende i moderate doser og bedøvende i høye doser.
- Hemmer aktivitet i nervesystemet.
- Kan redusere fysisk sensitivitet (følsomhet).
- Kan påvirke temperaturregulering i kroppen.
- Kan føre til økt svetting.
- Kan bidra til vektøkning og vannansamling i kroppen.
- Kan bidra til generell uvelhet.

Bivirkninger når det gjelder seksualitet:
- Kan hemme orgasme.
- Kan redusere seksualdrift.
- Kan hemme hjernens sensitivitet i forhold til signaler fra kjønnsorganene.
- Hemmer eggløsning.
- Blokkerer utvikling av slimhinnene i livmoren.
- Hemmer sammentrekninger i livmoren.
- Stimulerer vekst av brystvorter.
- Bidrar til uregelmessige blødninger.

Psykobiologiske bivirkninger:
- Kan bidra til redusert seksualdrift.
- Kan forårsake depresjon.
- Kan bidra til negativt kroppsbilde.

Undersøkelser har ikke vist reduksjon i seksualdrift i lutealfasen (de siste fasen) av menstruasjonssyklusen, selv om kroppens naturlige progesteron da er på det høyeste. Faktiske er det flere undersøkelser som viser økt seksuell lyst i perioden før menstruasjonen, mens progesteronnivået er høyt. Andre studier har antydet at progesteron kan redusere seksuell lyst. Progesteronets evne til å redusere seksuell lyst skyldes delvis at det reduserer testosteron, men bildet er nok mer komplisert enn som så, fordi progesteron kan også redusere seksualdriften hos menn selv om testosteronnivået ikke er redusert.
Undersøkelser på dyr viser at progesteron eller progestagener kan påvirke feromoner (luktstoffer) slik at hunnene blir mindre attraktive for menn, selv om hunnene er like seksuelt mottakelige. Progesteron bidrar også sammen med østrogen til å fremme seksuell adferd hos rotter.
Progesteron kan redusere hormonet DHEA/DHEAS i tillegg til at det hemmer testosteron. DHEA/DHEAS er også steroide hormoner. De har en androgen (mannliggjørende) effekt, men de finnes hos alle kjønn. Det mest påfallende med DHEA/DHEAS er at dess eldre vi blir, dess mindre har vi av dette hormonet i kroppen. Generelt kan vi se at ulike progesteroner, som er utviklet på grunnlag av forskjellige stoffer, har ulike virkninger og bivirkninger.

Progesteronets rolle som prevensjonsmiddel
Progesteron hemmer eggløsning ved å hindre utskillelse av signalhormoner fra hypotalamus og hypofysen i hjernen, slike signaler fører normalt til eggløsning.
Det er ingen tvil om de fleste p-piller reduserer testosteron i kroppen med fra 16 til 60 prosent. Det er imidlertid uklart i hvilken grad redusert testosteron påvirker seksuell lyst og aktivitet hos kvinner. Det er imidlertid vanskelig å vurdere de rent biokjemiske virkningene av p-piller i forhold til seksuell aktivitet, fordi p-pillebrukere er mer tilbøyelige til å ha seksuell kontakt ettersom de ikke frykter graviditet.
Undersøkelser har vist at en del kvinner opplever negative effekter i humør og seksuell lyst, mens andre kvinner ikke rapporterer noen negative bivirkninger av de samme medikamentene. Dette kan ha flere årsaker. Hormoner påvirker seksuelle responser på to nivåer: organiserende og aktiverende. Ved etablering av en seksuell respons bidrar antakelig hormonene til å organisere en respons ved å påvirke både hjerne, kjønnsorganer, bryster, mm. På dette nivået kan hormonene være nødvendige betingelser for at etableringen skal finne sted. Når responsen først er etablert, kan hormonene bidra til å aktivere den, men responsen vil også kunne fremkomme som resultat av andre typer aktivering.

Progesteron og premenstruelle plager
Progesteron kan være både årsak til og kur mot premenstruelle plager.
Man antar et naturlig progesteron er ansvarlig for, eller i alle fall bidrar til enkelte premenstruelle symptomer, som irritabilitet, aggressivitet og depresjon. Naturlig progesteron har imidlertid også vært brukt som behandling mot premenstruelle plager.

Behandling med progesteron etter overgangsalderen
Det er nødvendig å tilføre progesteron ved østrogenbehandling av kvinner etter overgangsalderen for å fremme blødninger med den hensikt å redusere faren for kreft. Dersom livmorslimhinnen bare får bygge seg opp, og aldri blir støtt ut, slik som ved menstruasjonsblødningen, utviker det seg lettere kreft i den. Det er ikke nødvendig med så hyppig blødning som månedlig etter overgangsalderen, derfor legger mange seg på en hormonbehandling som gir blødning hver tredje måned.

Kjemisk kastrasjon
Forståelsen av progesteronets betydning for seksualfunksjonen kommer fra erfaringer som er gjort ved bruk av progesteron i behandling av seksualforbrytere.
I mer enn 30 år har man brukt medroxyprogesteron for å hemme avvikende seksuell adferd hos menn. Man har kunnet behandle ikke voldelig, men ulovlig seksualadferd som for eksempel blotting, ekshibisjonisme og andre spesielle og ulovlige tenningsmønstre, men det har vist seg utilstrekkelig som behandling av voldelige seksualforbrytere.
I løpet av en måneds behandling kan testosteronnivået falle med mer enn 90%. Sammenhengen mellom endringer i testosteronnivå og seksualitet er uklar. Man har funnet reduksjon I avvikende seksuell adferd, også når testosteronnivået har kommet tilbake på normalt nivå. Man har også sett at mann-til-kvinne transseksuelle som har redusert testosteronnivået til tilnærmet lik null, opprettholder både seksuell lyst og evne.
Full kjemisk kastrasjon oppnås vanligvis ikke med progestagener, da foretrekkes en type stoffer som likner dem som stimulerer hypofysen til å lage de hormoner som påvirker og aktiverer hormonproduksjonen i kjønnskjertlene (testiklene og ovariene).

Konklusjon
Progesteron og syntetiske progestagener inngår i kompliserte samspill med andre kjemiske substanser i kroppen. Den preventive virkningen som består i å hindre eggløsning ved bruk av p-piller er godt forstått, mens undersøkelser omkring andre mulige effekter av progesteron og syntetiske progestagener peker i mange retninger, og i flere tilfeller viser de motstridende resultater.
Kanskje blir dette et bilde på at vi mennesker er mye mer sammensatte og mye mer påvirkelige av mange flere stoffer hele tiden, til at det enda er mulig å få noen fullstendig oversikt når det gjelder hva som skjer inni oss og hvordan dette påvirkes av og samspiller med det som skjer omkring oss.
mozon.no 10.10.2001