Privatleasing kom ikke

Selv om bindingstiden for momsfritak ble hevet fra årsskiftet, vil ikke leasingselskapene ha privatpersoner som kunder med mindre de har firmagaranti. Men noen, som Volvo Finans, tilbyr i stedet relativt gunstige lån med gjenkjøpsgaranti fra forhandler.

Finansieringsselskapenes Forening oppfordret for noen år siden medlemmene til ikke å lease ut biler til privatpersoner. Foreningen fryktet at myndighetene skulle bli for oppmerksom på et hyggelig avgiftshull som lå under virksomheten om privatpersoner slapp til: Da kunne man risikere at nesten ingen biler ville bli solgt på vanlig vis lenger.

Endret likevel

Fordelen ved leasing ligger i at leasingselskapet ikke betaler moms på bilen før de leier den ut til deg. De betaler bare investeringsavgift på syv prosent. For en bil du og jeg må gi 350.000 kroner for, inkludert moms, betaler leasingselskapet bare 304.000 kroner. Og så skal det prutes, noe finansieringsselskapet antakelig er enda flinkere til enn deg.

Når leasingselskapet selger bilen videre, betales det heller ikke moms. Det virker trivelig å være leasingselskap: Kjøpe inn moms-frie biler og selge dem videre i konkurranse med bilbutikker som må betale moms?

For at det ikke skulle være fullt så hyggelig, måtte finansieringsselskapene tidligere beholde bilen i minst åtte måneder før de solgte den videre. Likevel var dette veldig gunstig. Fra årsskiftet har staten forlenget perioden leasingselskapet må beholde bilen til 36 måneder.

Dette er vesentlig mindre gunstig. Avgiftshullet ble altså tettet likevel.

Men ingen vil ha privatpersoner

- Finansieringsselskapenes forening har nå ingen innsigelser mot at medlemmene leaser ut til privatpersoner, sier assisterende direktør Jan Fredrik Haraldsen til DinSide. - Men vi har skrevet til dem at det finnes andre problemer når man beveger seg fra det profesjonelle markedet til husholdningene. Det er for eksempel vanlig at finansieringsselskapene fraskriver seg ethvert ansvar for bilens tilstand. De ser seg selv kun som "bank" og henviser enhver reklamasjon videre til den opprinnelige selgeren. Om leverandøren går konkurs, må kunden stadig betale leien, selv om produktet ikke virker.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette forbeholdet holder antakelig ikke i kontrakter mot privatmarkedet. Det er nok også mulig for en privatperson bare å levere inn bilen i løpet av avtaleperioden, uten å betale ytterligere leie. Når man tenker på hvor raskt biler faller i verdi den første tiden, utgjør dette en betydelig økonomisk risiko for leasingselskapet.

Hva årsaken enn er, så er det i dag ingen som leaser ut biler til privatpersoner som et ordinært produkt. Men det er ikke forbudt å gjøre det, så gode kunder kan nok få til en avtale om de insisterer på det.

Volvo sluttet

Volvo Finans lot inntil årsskiftet privatpersoner lease Volvoer i selskapet, men da bindingstiden for momsfritak fra årsskiftet ble satt opp fra 8 til 36 måneder sluttet Volvo med produktet. - Om en kunde tidligere misligholdt leasingavtalen etter for eksempel seks måneder, måtte vi bare vente to måneder til vi kunne selge bilen momsfritt, sier markedssjef Øystein Sponheim i Volvo Finans. - Nå må vi betale tilbake en andel av momsen uansett når avbruddet skjer i løpet av de første 36 månedene. Skjer bruddet tidlig i perioden, har vi også hatt det vanlige store verdifallet på bilen som inntreffer de første månedene fra den er en ny bil til den blir en bruktbil. Så må den selges ut igjen via en Volvo-forhandler som vil ha sin avanse.

Det er derfor vanskelig å komme unna et tap på 10.000-15.000 kroner ved mislighold etter de nye reglene. Og skulle vi ta høyde for dette i prisene, ville leasing for privatpersoner bli for dyrt.

Gir lån i stedet

Volvo Finans' nye tilbud til privatpersoner er derfor ordinære lån, koblet mot en gjenkjøpsavtale fra forhandleren. Om du betaler 35% kontant må du stadig låne, og betaler renter for, 65% av nybilprisen. Men om forhandleren garanterer at han vil kjøpe tilbake bilen for 60% av nybilprisen etter to år, må du omtrent ikke betale noe avdrag i løpet av disse to årene. Renten blir heller ikke avskrekkende, for så lenge du betaler renter og avdrag, skulle det du har betalt minst dekke alt verdifall for bilen.

Med de overnevnte tallene, burde en bil til 350.000 kroner koste deg 122.500 kroner kontant. (Dette får du kanskje for din gamle bil, om den ikke er gammel.) I tillegg måtte du betale mellom 2.200 kroner (åtte prosent rente) og 2.500 kroner (ni og en halv prosent rente) i måneden i to år.

Når toårsperioden er ute, vil bilforhandleren overta bilen uten noen kostnader for deg, men også uten at du får tilbake noen penger. Gitt de 122.500 kronene du betalte, synes du kanskje ikke dette er noen spesielt god idé. Du kan da inngå en avtale hvor du innbetaler de resterende 60% av nybilprisen på tre år. Da går terminbeløpet opp til mellom 6.500 og 7.000 kroner måneden.

Sur svie

Leasingselskapene har hatt et momsfortrinn som de har delt med sine kunder. Dette har gjort leasing til den billigste finansieringsformen for biler, i visse tilfeller billigere enn å betale bilen kontant (og følgelig betale all moms med én gang).

Leasing er ikke lenger fullt så gunstig og det tilbys heller ikke til husholdningene. Hvor gunstige de nye låneavtalene er, kommer både an på hvor høy renten er og om du kan prute først og rope på Volvo Finans etterpå. Om finansieringstilbudet forutsetter at du betaler listepris for bilen, er det ikke gunstig.

Du bør uansett ikke lånefinansiere en bil uten at du først har snakket med din vanlige bank (og gjerne flere banker).

Moralen er at biler er dyre i Norge. I det overnevnte eksemplet betales riktignok bilen ned til null på fem år, mens den kanskje har en levetid på 15 år før skroting. La oss for eksemplets skyld si at du kunne fått et billån over 15 år og at du kjørte bilen 17.000 kilometer i året, slik veldig mange av oss gjør. Da ender du opp med rundt 40.000 kroner i året i renter og avdrag og en kilometerpris på mellom 2 kroner og 2.50. Og så kommer driftsutgiftene i tillegg!