Private hjem

Reglene om overvåking gjelder ikke i private hjem. Det vil si at det er helt fritt å overvåke sitt eget hjem og egen eiendom, hus, garasje også videre.

Bestemmelsen i straffeloven, om merking av overvåket område, gjelder heller ikke private områder som ikke er å anse som en arbeidsplass.

Du bør likevel være forsiktig med å henge opp kameraet slik at det dekker mer enn din egen eiendom.

Dersom kameraet beveger seg slik at det sveiper over gaten utenfor egen eiendom, kan det nemlig fort bli ansett som overvåking av offentlig sted.

Siden gaten er et offentlig sted, må du nemlig sette opp et skilt som tydelig sier ifra at området overvåkes. Sveiper overvåkningskameraet over naboens eiendom kan det lett oppfattes som en krenkelse av privatlivets fred, og dermed være straffbart, etter reglene i straffeloven.

Hva med sameier og borettslag?

Redd for hærverk og innbrudd? Da vil du kanskje overvåke sameiet du bor i. Dette kan godtas som en saklig begrunnelse, men grensene er snevre dersom det kun er en begrenset krets mennesker som ferdes der overvåkingen skal skje.

For eksempel ved inngangspartiet til blokka, eller i garasjeanlegget.