Private forsikringer kan hjelpe deg

Merk: Dette er kun en oversikt over ulike forsikringsalternativer, sjekk alltid vilkårene i ditt forsikringsselskap.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Skader på deg selv:

  • Den mest hensiktsmessige måten å forsikre deg på, er antagelig å tegne en reiseforsikring. Da får du også dekket kostnader til ev. sykehusopphold m.m, selv om du ikke er blitt varig ufør.

    En helårs reiseforsikring inkluderer vanligvis også en ulykkesforsikring til vanligvis 200 000 kroner, ved 100 % invaliditet, for voksne og 500.000 kroner for hjemmeværende barn under 20 år.

    En helårs reiseforsikring, f.eks. gjennom Europeiske, koster 990 kroner for hele familien, eller 770 for privatpersoner.

Skade på andre: Skal du forsikre deg mot å påføre andre skader i bakken, er stikkordet ansvarsforsikring. Husk at en ansvarsforsikring kan være innbakt i andre forsikringer.

  • Reiseforsikringer inkluderer ofte også ansvarsdekning - men den er normalt begrenset til å kun gjelde utenfor norden. I så fall dekkes det erstatningsansvaret du kan pådra deg i egenskap av privatperson, for skade voldt på person eller ting. F.eks. skader du uaktsomt påfører andre personer i bakken, for eksempel at du glemmer å se deg for, og kjører ned en medalpinist.
  • Hvis du skader andre i norden er det godt mulig at du allerede har en ansvarsforsikring inkludert i din hjem/innbo og løsøreforsikring.

    En innboforsikring på 500 000 kroner koster mellom 800 - 2000 kroner, avhengig av hvor du bor.

Artikkelen fortsetter under annonsen