Privat leie - billig nødhjelp

Det er slettes ikke ofte, men en sjelden gang finner man eksempler på avtaler hvor litt uvanlige betalingsformer ikke fører til at forbrukere sauses inn i overbetaling. Vi har sett nærmere på en leieavtale på bil.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er blitt mer og mer vanlig at bilfirmaene tilbyr såkalte privatleie-avtaler til ivrige bilkjøpere. Et vanlig salgsargument er at kunden får bedre kontroll over kostnadene ved bilbruk, og at risikoen knyttet til bruktverdien blir redusert. Men hva ligger egentlig i avtalene?

Samme kan det være

For å se nærmere på dette, har vi tatt for oss en privatleieavtale for en Toyota Corolla 1,6 SOL, med listepris på 238.000 kroner inkludert frakt, registrering og leveringsomkostninger. Leieperioden er på tre år, og avtalen forutsetter 45.000 kilometer kjørt i perioden.

Konklusjonen av vår granskning av lønnsomheten i dette eksemplet, er at det faktisk er knekkende likegyldig om du leier eller eier en slik bil, når vi ser på de postene i bilbudsjettet som vil variere, avhengig av om du eier eller leier.

Årlige kostnader
Toyota Corolla 1,6 SOL

 EieLeie
Avskrivninger31 892-
Renter etter skatt5 998-
Årsavgift2 8153 519
Annuitet engangsbeløp-11 730
Årlig leie-25 428
Sum årlige kostnader4070040700Det er få poster i bilbudsjettet som blir berørt hvis du velger Toyotas privatleie-avtale fremfor å eie bilen selv. De finansielle kostnadene, som avskrivninger og rentekostnader, er de vesentligste. Ifølge Toyota Finans, må leier dekke både forsikringer og alle utgifter til drift og vedlikehold av bilen i leieperioden. Vil du se alle kostnadstypene som en bil medfører, kan du trykke her

Leieavtalen

I øyeblikket leieavtalen undertegnes, betaler kunden en forskuddsleie på 29.750 kroner (12,5 prosent av kjøpesummen inkludert mva). I tillegg må det betales etableringsomkostninger på 3.738 kroner. Summen av engangsutgiftene i år null er dermed på omtrent 33.500 kroner.

For å få engangsutgiften fordelt på de tre årene leieavtalen løper, har vi beregnet annuiteten av et lån som tilsvarer engangsutgiften, til 3,5 prosent rente minus skatt. Mer om valg av rentesats følger nedenfor.

Når engangsutgiftene er betalt, begynner leieutgifter på 2.119 kroner måneden å løpe.

Årsavgiften på bilen er faktisk 25 prosent høyere om du leier bilen enn om du eier den selv. Dette skyldes at det er merverdiavgift på tjenester, og det er bilselskapet som formelt står som eier og utleier av bilen i leieperioden. Toyota Finans opplyser at rutinen er at de fakturerer kunden for årsavgiften pluss mva hvert år. Selskapet står for innbetalingen til Tollvesenet.

Eierens kostnader

I beregningen av rentekostnadene ved bilen, har vi brukt 3,5 prosent rente, som tilsvarer et godt boliglån med sikkerhet innenfor 80 prosent av boligens verdi. Renten skal jo reflektere hvilke renteinntekter eller lavere rentekostnader du går glipp av ved å kjøpe bil i stedet for å plassere pengene alternativt. Ettersom svært mange vil ha som alternativ å redusere boliggjelden med beløpet som tilsvarer bilens kjøpesum, er 3,5 prosent før skatt en rimelig rentesats å bruke i kalkylen.

I følge Leaseplan Norge, vil en slik bil som i dette eksemplet ha en restverdi på 142.000 kroner etter de første tre årene. Dette verdifallet har vi fordelt jevnt på hvert av de tre årene som leieavtalen løper.

Revnende likegyldig

Sluttsummen blir ganske nøyaktig lik for eier og leier i dette regnestykket - litt over 40.000 kroner årlig på hver, noe som viser at store selskaper ikke alltid lager innviklede avtaler der kunden ender med tap.

Vårt regneeksempel viser imidlertid at det heller ikke er noe å vinne økonomisk ved å leie fremfor å eie.

Stinn binge men slunken taske?

Selv om man ikke vinner noe i lønnsomhet ved å leie, kan biltrengende med dårlig likviditet ha en viss glede av en leieavtale. Erstatter man avskrivningene i vårt regnestykke med avdrag på et billån, kommer leieavtalen svært gunstig ut.

Vi eksperimenterte med et billån på hele kjøpesummen nedbetalt over fem år. Summen av årlige utgifter inkludert avdrag ble da på nærmere 55.000 kroner for eieren, og altså omkring 15.000 kroner hardere belastning i kontantregnskapet enn ved leieavtalen.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!