<center>Tegning: <A HREF="http://home.c2i.net/angelshag/anne.htm" target="_blank">Anne Angelshaug</A>.
Tegning: Anne Angelshaug.Vis mer

Prissjokk gir økt rente

NOTIS: Alarmen gikk i går i Norges Banks korridorer. Prisene steg med hele 4,3 prosent det siste året. Konsekvensen kan bli høyere rente for deg og meg.

Finansdepartementet satte nylig 2,5 prosent som måltall for inflasjonen overfor Norges Bank. Er inflasjonen høyere enn dette, kan Norges Bank heve renta.

Og dagens inflasjon ligger langt over dette, viser altså konsumprisindeksen. Derfor er det sannsynlig at Norges Bank hever renta på neste ukes rentemøte.

Stramt

Samtidig er veksten i bruttonasjonalproduktet (BNP) lavere enn ventet.

Den høye inflasjonen skyldes ellers at vi har full sysselsetting. Det gir høy kjøpekraft, høy etterspørsel og høye priser.

Alt tyder på en kommende renteøkning, et

rentevarsel

DinSide kom med allerede i februar.

Strøm opp med 36 prosent

I mai var prisstigningen spesielt høy; konsumprisindeksen økte med 0,5 prosent fra april til mai i år. Fra mai i fjor til mai i år steg prisene med 4,3 prosent. Fra april i fjor til april i år var veksten 3,8 prosent.

Elektrisitetsprisen har økt med hele 36 prosent på ett år (mai til mai) - et overraskende høyt tall. Både i 1999 og 2000 falt strømprisene i første halvår. Prisveksten foruten elektrisitetsprisene var på 3,1 prosent.

Bensinprisene økte med hele 5,7 prosent og matvareprisene økte med 1,4 prosent i samme tidsrom. I fjor var prisveksten mindre på både bensin og mat.

Les også:

Økonomien kan knekke Jens
Nå stiger renta