Prisras på strømbørsen

Alle med spotprisavtale kan for tiden glede seg over 40 prosent lavere strømpriser. Alle med vanlige avtaler om strøm til variabel pris, må vente spent til mandag for å se hva som skjer.


I går betalte strømabonnenter med såkalte spotprisabonnement hos sin strømleverandør rundt 36 øre kilowatt-timen for strømmen. Trykk her, og se spotprisene.

Spotpriskundene betaler dagens systempris på kraftbørsen Nordpool, "påslag" til strømleverandøren på 1 - 2 øre per kilowatt-time pluss 25 prosent merverdiavgift.

Den store flokken, strømabonnentene med standard variabel pris, betalte fra 36 prosent mer per kilowatt-time, det vil si at laveste variabel pris i vår prisliste var på 49 øre kilowatt-time - 13 øre mer enn en vanlig spotpris-kunde.


Prisras på spot

Årsaken til de formidable prisforskjellene, er at det for et par uker siden ble klart for europeiske kraftprodusenter at det var et større tilbud av CO2-kvoter i forhold til etterspørselen, enn man hittil har regnet med. Dermed har børsen stupt - så å si - , fra en systempris på 43 øre for et par uker siden, til gårsdagens 27,6 øre per kilowatt-time.

Det er dette prisfallet spot-kundene nå merker på husholdningsbudsjettet.

Ny informasjon

I juli i fjor skrev vi om at europeiske kullkraftprodusenter la inn grunnlag for kjøp av CO2-kvoter i sine priser, noe som har drevet internasjonale, og dermed også norske, strømpriser opp, særlig etter at EU innførte systemet med kvoteplikt for CO2-utslipp fra 1. januar i fjor.

Ifølge Nordpool kom den nye informasjonen om etterspørselen av kvoter, som har gjort sterkt inntrykk på markedet, fra nederlandske og tjekkiske miljømyndigheter, som "slapp" informasjon om sine utslippstillatelser tidligere enn den planlagte datoen 15. mai. Dette er imidlertid fremdeles datoen som EUs miljømyndigheter fastholder for offentliggjøring av status for sine registre over utslippstillatelser.

At vi fremdeles har en usikker situasjon i strømmarkedet, ble imidlertid understreket for noen dager siden av Energibedriftenes landsforbund (EBL).

"Det er faktisk god grunn til fortsatt å ha is i magen: Prisfallet på CO2-kvoter skyldes tall fra fem EU-land - de resterende 20 landene kommer med sine tall om 10 dager (15. mai, red. anm.). Først da vil vi få et fullstendig bilde av hva utslippene har vært i hele EU" , lyder advarselen på EBLs hjemmeside.

Illustrasjon: Per Ervland Vis mer


Dermed er det usikkert hvor lenge spot-kundenes prisavslag vil vare, men vi må kunne anta at virkningen av CO2-prisingen vil være rimelig avklart etter 15. mai.

Spotpris billigst - uansett

Uansett hva som måtte komme av informasjon førstkommende mandag, er det all grunn til å vurdere å gå over til en spotprisavtale. Det er nemlig godt dokumentert over lang tid, at slike avtaler gir billigere strøm det aller meste av året.

Kilde: NVE. Klikk på bildet for å se en større versjon. Vis mer

Figuren viser Norges vassdrags- og energiverks nedtegnelser siden 1998 av forholdet mellom engrosprisen på strømbørsen, og de variable strømavtalene til forbruker.


Det såkalte "påslaget" til strømleverandøren på 1 - 2 øre per KWh, er ikke inkludert i kurven som viser spot-pris. Men selv med påslaget inkludert, ville essensen av hva den viser, være at strøm til spotpris, eller markedspris, som denne avtaletypen også kalles, har vært flere øre billigere per kwh enn variabel strøm det aller meste av perioden fra 1998 til dags dato.


Unntakene er kuldeperiodene, når etterspørselen er høy. De få periodene spotstrøm har vist seg dyrest i noen betydelig grad, har gjerne vært i januar eller februar, og det var også en forholdsvis lang periode høsten 2002, da spotpris falt ugunstig ut.