Prisras på fyringsolje

Mens oljeprisen på det internasjonale markedet viser en all-time-high, er faktisk prisene på fyringsolje lavere enn i høst.


Tolvte september i høst hentet vi sist inn priser på fyringsolje i Oslo-området. På denne datoen lå prisen på Brent blend på 63,7 dollar fatet (WTI-indeksen). Bare noen måneder senere, viser samme indeksen 68 dollar fatet - en prisoppgang på nærmere syv prosent på det internasjonale oljemarkedet.


Av alle ting, viser prisene på fyringsolje i Oslo en nedgang siden september. Kun én av leverandørene i vår mini-undersøkelse, Hydro-Texaco, har satt prisen opp, og det i ubetydelig grad. For alle andre, har prispilen pekt nedover i vinter.


- Produktprisen i Norge avhenger av dollarkurs og den internasjonale produktprisen, som igjen avhenger av råoljepris, sesongvariasjoner og så videre, forklarer Inger-Lise M. Nøstvik, konstituert generalsekretær i Norsk Petroleumsinstitutt.

Ifølge Nøstvik, var den internasjonale produktprisen på fyringsolje i september 689 dollar per tonn. Ved utgangen av januar var den 588 dollar per tonn. Dollarkursen i perioden har svingt litt, men ikke dramatisk, mellom 6,21 og 6,80.

Prut Selv!

Av vår oversikt for Oslo-området, ser du at prisene varierer betydelig mellom leverandørene. Fra den dyreste leverandøren, kan prisen senkes med 16 prosent - og det bare i første runde.

Også denne gangen, besto vår enkle metode i et søk hos Gule sider med ordene "fyringsolje, Oslo", og en ringerunde. Alle som bor i andre områder i landet, anbefales samme metode. Alle leverandørene ble spurt om prisen ved levering av 2.000 liter fyringsolje til en bolig med postnummer 0774. Prisene inkluderer frakt og merverdiavgift.