Prisnivå i OECD-land

I Øst-Europa er prisnivået lavest, mens Japan, Sveits, Danmark og USA har de høyeste prisene sammen med Norge.





































[Ugjyldig objekt (NAV)]