Prislister hos tjenesteytere

Alle tjenesteytere har plikt til å informere deg om prisene på sine tjenester. Som kunde skal du ha mulighet til å orientere deg om prisene før tjenesten utføres.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Prisene skal oppgis ved:

  • prisoppslag, eller ved
  • prislister.
Prisinformasjonen skal være lett synlig, og må derfor gis på det stedet der tjenesten vanligvis bestilles. Ved tilbud av et stort antall tjenester kan bruk av prislister være tilstrekkelig og hensiktsmessig.

Hva med minstepriser?

Bruker tjenesteyteren minstepriser må også disse oppgis. Varierer stykkprisen på den enkelte tjeneste innenfor bestemte intervaller, skal "fra-til"-prisene opplyses. Prisene skal dekke alle materialer og bruk av nødvendige hjelpemidler som inngår i tjenesten, dersom ikke annet er oppgitt.

Kan ikke prisen oppgis fordi omfanget av tjenesten ikke kan klarlegges før etter nærmere avtale med kunden, skal tjenesteyteren i stedet informere om hvordan prisen for den enkelte tjeneste beregnes. Det kan for eksempel gjøres ved at tjenesteyteren oppgir prisen for den måleenheten som brukes som grunnlag for prisberegningen. Dette kan blant annet være time, dag, areal (m2), eller kjørelengde.

Merk: Også muntlig prisopplysning må være så fullstendige som mulig, og følge reglene ovenfor så langt det lar seg gjøre.

Prisen på tjenesteytelser skal inkludere:

  • Merverdiavgift og eventuelle andre avgifter som kreves.
  • Eventuelle tillegg må også presiseres. Eks: fakturagebyr, ekspedisjonsgebyr, garderobeavgift, covercharge, kjøretillegg osv.